Neki dijelovi ove stranice nisu prevedeni, izvinite zbog neugodnosti

Kako radi

Za Hostove

1 Registrujte se na Site.ba
keyboard_arrow_right
2 Preuzmite dodatak za vaš panel
keyboard_arrow_right
3 Konfigurišite dodatak na vašem panelu
keyboard_arrow_right
4 Uživajte sa vašim sretnim korisnicima

Za korisnike usluga hostinga

1 Prijavite se na vašu kontrolnu tablu
keyboard_arrow_right
2 Kliknite na "Site Builder" za kreiranje web stranice
keyboard_arrow_right
3 Izradite web stranicu i kliknite na "Objavi"
keyboard_arrow_right
4 web site je online
Nalazi se na serveru hosting server-a

Pregled sistema

Nakon registracije naći ćete API u svojoj licenci

Besplatno web site vlasnici IP1, IP2, ... Site.pro Cloud Besplatna verzija Objava 95% HTML / 5% PHP Premium web site vlasnici IP1, IP2, ... Site.pro Cloud Bijela oznaka Vaš logo Objava 95% HTML / 5% PHP Enterprise web site vlasnici IP1, IP2, ... Bijela oznaka Vaš logo Objava 95% HTML / 5% PHP


Preporuke za Builder Server

[Hardver]
CPU: 2GHz
RAM: 2048MB
Skladištenje (HDD ili SSD): 20 GB (it can vary depending on number of customers using site builder). See how the space can be optimized.
(Ovo su preporučeni hardverski zahtjevi, u zavisnosti od istovremenog broja korisnika, možda ćete biti u redu sa pola ili čak manje)

[OS]
Ubuntu/Debian/CentOS (treba da rade na bilo kom drugom operativnom sistemu)

[Softver]
Apache 2.2 (ili noviji) (moduli: rewrite (prepisivanje sa .htaccess mora biti omogućeno), headers)
PHP 5.3.6 (ili noviji) (Produžetak: gd (version 2+), mysql, sqlite, pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, json, curl, mbstring, iconv, openssl, xml, ionCube Loader)
MySQL 5.5 (ili noviji)

Published websites require PHP 5.3.6 and Apache 2.2 too.

Builder can also be run on nginx but an extra configuration is required. Please follow this documentation page for more details: https://site.pro/docs/builder/#requirements/nginx
Other combinations are also available:

  • Builder on LiteSpeed server
  • nginx proxy → Apache
  • nginx proxy → LiteSpeed

Builder can also be installed on any hosting panel on any account, e.g. cPanel, Plesk, DirectAdmin, ISPmanager, etc.