Neki dijelovi ove stranice nisu prevedeni, izvinite zbog neugodnosti

Kako radi

Za Hostove

1 Registrujte se na Site.ba
keyboard_arrow_right
2 Preuzmite dodatak za vaš panel
keyboard_arrow_right
3 Konfigurišite dodatak na vašem panelu
keyboard_arrow_right
4 Uživajte sa vašim sretnim korisnicima

Za korisnike usluga hostinga

1 Prijavite se na vašu kontrolnu tablu
keyboard_arrow_right
2 Kliknite na "Site Builder" za kreiranje web stranice
keyboard_arrow_right
3 Izradite web stranicu i kliknite na "Objavi"
keyboard_arrow_right
4 web site je online
Nalazi se na serveru hosting server-a

Pregled sistema

Nakon registracije naći ćete API u svojoj licenci

BesplatnoIP1, IP2, ... PremiumSite.pro Cloudweb site vlasniciIP1, IP2, ...Site.pro CloudEnterpriseweb site vlasniciIP1, IP2, ...web site vlasniciBesplatna verzijaBijela oznakaBijela oznakaVaš logoObjavaObjavaObjavaVaš logoHTMLHTMLHTML


Preporuke za Builder Server

[Hardver]
CPU: 2GHz
RAM: 2048MB
Skladištenje (HDD ili SSD): 20GB
(Ovo su preporučeni hardverski zahtjevi, u zavisnosti od istovremenog broja korisnika, možda ćete biti u redu sa pola ili čak manje)

[OS]
Ubuntu/Debian/CentOS (treba da rade na bilo kom drugom operativnom sistemu)

[Softver]
Apache 2.2 (ili noviji) (moduli: rewrite (prepisivanje sa .htaccess mora biti omogućeno), headers)
PHP 5.3.6 (ili noviji) (Produžetak: gd (version 2+), mysql, sqlite, pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, json, mcrypt, curl, mbstring, iconv, openssl, xml; ionCube Loader)
MySQL 5.5 (ili noviji, mogu raditi na starijim ex. 5.1)
Note: Published websites require PHP 5.3.6 and Apache 2.2 too.

[cPanel]
Ako koristite cPanel FTP mora biti omogućen na portu 21