Neki dijelovi ove stranice nisu prevedeni, izvinite zbog neugodnosti

Pregled tržišta | Site Builder-a za hosting provajdera / TrendyTools

Navedene informacije su namjenjene informisanju ljudi o karakteristikama proizvoda Site.ba. Podaci nisu namjenjeni za detaljno upoređivanje web stranice Site.ba sa drugim Builder-ima. Ovo se ne može shvatiti kao potpuna, objektivna usporedba i da je Site.ba proizvod po svim karakteristikama bolji.

Nazad na listu
TrendyTools Site.pro
Besplatni plan
Samostalno konfiguriranje. Pokrenite za 15 min
Minimalna cijena (BAM/god.) 175 567
Bijela oznaka
100% u hosting datacentru Proizvod i web stranice 100% nalaze se u vašem DataCenteru
Gateway za plaćanje putem e-trgovine 2 25
Nema baze podataka
web site uvoz
Odgovarajući Site Builder
Responsive design
Prilagodite Builder
Jezici 14 44
RTL podrška
Prilagođeni templates
Marketplace
Web stranica TrendyTools Site.pro
Ako ste pronašli greške ili nepreciznosti, molimo vas da nas obavijestite putem e-maila: sales@site.pro.
Informacije ažurirane: 2017-06-12.

Mass import from TrendyTools to Site.pro builder

 • 1.
  Choose brand in "My Licenses";
 • 2.
  Select "Mass Import" menu;
 • 3.
  Add a list of websites' domains created with TrendyTools;
 • 4.
  Wait (import all websites from TrendyTools to the builder);
 • 5.
  The end user clicks "Website Builder" button and finds their imported website from TrendyTools;
 • 6.
  The end user clicks "Publish" and gets imported from TrendyTools website live (on the server).