Μερικά κομμάτια αυτής της σελίδας δεν έχουν μεταφραστεί, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία

Βοήθεια

Στοιχεια

 1. Εισαγωγή στοιχείου

  Επιλέξτε στοιχείου Σύρετε και αποθέστε το στοιχείο
  Κείμενο, Εικόνα, Γκάλερι, Youtube, Χάρτες, Σχήμα, Γραμμή, Μενού, Γλώσσες

 2. Τροποποίηση στοιχείου

  Επιλέξτε στοιχείου  Διπλό κλικ στο στοιχείο

  Επιλέξτε στοιχείου Δεξί κλικ Ιδιότητες

  Επιλέξτε στοιχείου Πατήστε πάνω

 3. Αφαίρεση στοιχείου

  Επιλέξτε στοιχείου Delete (πληκτρολόγιο)

  Επιλέξτε στοιχείου Δεξί κλικ Αφαίρεση

  Επιλέξτε στοιχείου Πατήστε πάνω  Αφαίρεση

 4. Κλείδωμα/ Διάταξη στοιχείου

  Επιλέξτε στοιχείου Δεξί κλικ Κλείδωμα/ Διάταξη

  Επιλέξτε στοιχείου Πατήστε πάνω  Κλείδωμα/ Διάταξη

Σελιδα

 1. Διαχειριστείτε τις ιδιότητες της σελίδας

  Επιλέξτε Ρυθμίσεις SEO(Google Analytics)/ Φόντο/ Στυλ/ Favicon/ Πλάτος

 1. Αλλαγή γλώσσας καρασκευαστή

  Επιλέξτε Γλώσσες Επιλογή γλώσσας

 1. Αλλαγή στοιχείο μενού

  Επιλέξτε Πλοήγηση Επιλογή στοιχείο μενού Πατήστε στο στοιχείο μενού

Προτυπο

 1. Αποθήκευση ιστοσελίδας

  Πατήστε Δημοσίευση  Αποθήκευση προσχεδίου/ Δημοσίευση/ Αντίγραφο ασφαλείας/Επαναφορά

 2. Αλλαγή προτύπου

  Πατήστε Νέο/Επαναφορά  Αλλαγή προτύπου Επιλέξτε πρότυπο