Μερικά κομμάτια αυτής της σελίδας δεν έχουν μεταφραστεί, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία

Πως λειτουργεί

Στο cloud ή σε δικό σου εξοπλισμό

Cloud Ιδιοκτήτες ιστοσελίδων IP1, IP2, ... Site.pro Cloud White Label Το λογότυπό σας Δημοσιέυση 95% HTML / 5% PHP Σε δικό σου εξοπλισμό Ιδιοκτήτες ιστοσελίδων IP1, IP2, ... White Label Το λογότυπό σας Δημοσιέυση 95% HTML / 5% PHP

Επισκόπηση Συστήματος

All published websites 100% are located in Hosting Provider's data center.

  • Site.pro builder plugin should be installed on hosting control panel by using Plugin installation documentation.
    This action adds Site.pro button with your icon and title (white-label option) for your end customers (see how plugin works in more details).
  • To have the builder 100% located in your data center, Site.pro builder should be installed on your server by using Builder installation documentation.
  • After installation, end customer access the website builder by clicking the builder icon on your hosting control panel.
  • After pressing "Publish" button by your client, Site.pro builder connects to your hosting control panel and transfers final website files to customer's WEB space (see how publication works in more details).

Συστάσεις για τον server του κατασκευαστή (Σε δικό σου εξοπλισμό)

[Hardware]
CPU: 2GHz
RAM: 2048MB
Αποθήκευση (HDD ή SSD): 20 GB (it can vary depending on number of customers using site builder) (see how the space can be optimized).
(Αυτές είναι οι προτεινόμενες απαιτήσεις hardware, ανάλογα με τον αριθμό χρηστών που το χρησιμοποιούν ταυτόχρονα, ίσως να είναι εντάξει με τα μισά ή και λιγότερα)

[Λειτουργικό Σύστημα]
Ubuntu/Debian/CentOS (θα πρέπει να λειτουργεί σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα)

[Software]
Apache 2.2 (ή νεότερο) (modules: rewrite (Το rewriting από το .htaccess πρέπει να είναι ενεργοποιημένο), headers)
PHP 5.3.6 (ή νεότερο) (επεκτάσεις: gd (version 2+), mysql, sqlite, pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, json, curl, mbstring, iconv, openssl, xml, ionCube Loader)
MySQL 5.5 (ή νεότερο)
(see requirements in more details)

Published websites require PHP 5.3.6 and Apache 2.2 too.

Builder can also be run on nginx but an extra configuration is required. Please follow this documentation page for more details: https://site.pro/el/Για-Παρόχους-Φιλοξενίας/Τεκμηρίωση/Εγκατάσταση-ενημέρωση-της-εφαρμογής/#requirements/nginx
Other combinations are also available:

  • Builder on LiteSpeed server
  • nginx proxy → Apache
  • nginx proxy → LiteSpeed

Builder can also be installed on any hosting panel on any account, e.g. cPanel, Plesk, DirectAdmin, ISPmanager, etc.

Για Παρόχους Φιλοξενίας

1 Εγγραφή στο Site.pro
keyboard_arrow_right
2 Κατεβάστε plugin για τον πίνακά σας
keyboard_arrow_right
3 Ρυθμίστε το plugin στον πίνακά σας
keyboard_arrow_right
4 Απολαύστε μαζί με τους χαρούμενος πελάτες σας

Για τους πελάτες των παρόχων φιλοξενίας

1 Συνδεθείτε στον Πίνακα Ελέγχου του server σας
keyboard_arrow_right
2 Πατήστε στο "Κατασκευαστής Ιστοσελίδων" για να φτιάξετε το website σας
keyboard_arrow_right
3 Κατασκευάστε την ιστοσελίδα και πατήστε "Δημοσίευση"
keyboard_arrow_right
4 Η ιστοσελίδα είναι online
Βρίσκεται στον server του παρόχου φιλοξενίας