Τιμές

Δωρεάν

€0/μήνας

 • Βασικές λειτουργίες του κατασκευαστή
 • Απεριόριστες ιστοσελίδων με 1 IP
Πρότυπα
60+
Νεότερα πρότυπα και ενημερώσεις
add_circle_outline
Προσαρμοσμένο domain
clear
Προσαρμοσμένο λογότυπο
clear
Αφαιρούμενο προσαρμοσμένο λογότυπο από το footer
clear
Δεν υπάρχει κουμπί ανταλλαγής συνδέσμων του Site.pro στο Toolbar
clear
Δοκιμαστική έκδοση με το domain σας
clear
Προσαρμοσμένος τίτλος και εικονίδιο plugin στον πίνακα
clear
Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του κατασκευαστή
clear
White label builder

Premium

€9.95/μήνας

 • Βασικές λειτουργίες του κατασκευαστή
 • Απεριόριστες ιστοσελίδων με 1 IP
 • Προχωρημένες λειτουργίες του κατασκευαστή + "MarketPlace"
 • White label builder
 • Διαχειριστείτε πλάνα και plugins (από 5 άδειες)
Πρότυπα
190+
Νεότερα πρότυπα και ενημερώσεις
add_circle_outline
Προσαρμοσμένο domain
add_circle_outline
Προσαρμοσμένο λογότυπο
add_circle_outline
Αφαιρούμενο προσαρμοσμένο λογότυπο από το footer
add_circle_outline
Δεν υπάρχει κουμπί ανταλλαγής συνδέσμων του Site.pro στο Toolbar
add_circle_outline
Δοκιμαστική έκδοση με το domain σας
add_circle_outline
Προσαρμοσμένος τίτλος και εικονίδιο plugin στον πίνακα
add_circle_outline
Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του κατασκευαστή
clear
White label builder

Επιχείρηση

€19.95/μήνας

 • Βασικές λειτουργίες του κατασκευαστή
 • Απεριόριστες ιστοσελίδων με 1 IP
 • Προχωρημένες λειτουργίες του κατασκευαστή + "MarketPlace"
 • White label builder
 • Διαχειριστείτε πλάνα και plugins (από 5 άδειες)
 • Κατασκευαστής που φιλοξενείται στον δικό σας server
 • Προσαρμοσμένα πρότυπα
 • Προσαρμογή γραμμής εργαλείων (Μοναδικά εικονίδια, χρώματα, θέματα)
Πρότυπα
190+
Νεότερα πρότυπα και ενημερώσεις
add_circle_outline
Προσαρμοσμένο domain
add_circle_outline
Προσαρμοσμένο λογότυπο
add_circle_outline
Αφαιρούμενο προσαρμοσμένο λογότυπο από το footer
add_circle_outline
Δεν υπάρχει κουμπί ανταλλαγής συνδέσμων του Site.pro στο Toolbar
add_circle_outline
Δοκιμαστική έκδοση με το domain σας
add_circle_outline
Προσαρμοσμένος τίτλος και εικονίδιο plugin στον πίνακα
add_circle_outline
Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του κατασκευαστή
add_circle_outline