Μερικά κομμάτια αυτής της σελίδας δεν έχουν μεταφραστεί, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία

Your Own Website Builder

100% White Label Website Builder for Hosting Provider

White Label

  • Προσαρμοσμένο domain
  • Προσαρμοσμένο λογότυπο
  • Αφαιρούμενο προσαρμοσμένο λογότυπο από το footer
  • Test version with Your Domain

Κερδοφόρα

Pay fixed fee and resell many times.

Super fast (Nginx)

Product and websites support Nginx to work at maximum speed. Websites based on HTML and PHP, no database, so they work at the highest speed.

Your hosting plans

Relate different builder plans to your existing hosting plans.

Fully customisable

Add your logo, choose plugins, style the toolbar, you can even create your own templates. So your customers will understand – “It’s YOUR product.”

Πλήρη στατιστικά χρηστών για εσάς

You can monitor usage, publish and domain statistics

Χρειάζεται λιγότερη υποστήριξη

Excellent interface and unique interactive guide do not generate customer questions.
>