ამ გვერდის ზოგიერთი ნაწილი არ გადაითარგმნა, ბოდიში უხერხულობისთვის

ყველაზე პოპულარული ვებ მშენებლები

The information presented below is intended to inform people about Site.pro product features. Data is not intended for detailed comparison of Site.pro with other builders. This cannot be understood as a complete, objective comparison, and that Site.pro product by all features is better.

Free Plan Disc Space ძირითადი დომენი for Free Plan  Unlimited Menu Items Minimal Price ($/year) E-commerce Payment Gateways  No Ads for Free Plan ენები ადაპტირებული დიზაინი Average Ping SEO ადვილად გამოსაყენებელი ბაზარი
Site.pro ულიმიტო 29.40 25 44 94 ms 100% 100%
კომენტარები
Wix 500 MB 54.00 16 16 103 ms 100% 95%
კომენტარები
Weebly ულიმიტო 96.00 4 16 89 ms 90% 100%
კომენტარები
Duda ულიმიტო 171.00 1 10 more than 200 ms 100% 90%
კომენტარები
Yola 2 GB 49.92 19 6 57 ms 90% 90%
კომენტარები
IM Creator 50 MB 95.40 2 29 95 ms 30% 90%
კომენტარები
Ucoz 1 GB 35.88 8 16 more than 200 ms 50% 40%
კომენტარები
Webydo 1 GB 900.00 1 4 100 ms 90% 30%
კომენტარები
Oxxy 20 GB 115.20 2 4 more than 200 ms 70% 80%
კომენტარები
Voog 2 GB 76.80 2 15 82 ms 90% 90%
კომენტარები
Strikingly 100 MB 96.00 2 4 more than 200 ms 50% 60%
კომენტარები
Webs 1 GB 83.88 2 12 54 ms 80% 60%
კომენტარები
Impress.ly ულიმიტო 108.00 4 3 69 ms 30% 100%
კომენტარები
Umi 4 GB 46.80 2 - 74 ms 40% 20%
კომენტარები
Mozello 50 GB 76.80 6 66 49 ms 10% 90%
კომენტარები
Wopop 1 GB 87.50 2 6 151 ms 50% 60%
კომენტარები
Site123 5 GB 58.80 4 69 more than 200 ms 80% 90%
კომენტარები
Flazio ულიმიტო 106.00 1 28 90 ms 90% 80%
კომენტარები
Sitestar 15 GB 288.00 2 - more than 200 ms 50% 60%
კომენტარები
Squarespace ულიმიტო 144.00 2 - 110 ms 100% 90%
კომენტარები
Joomla 200 MB უფასო 65 112 ms 60% 40%
კომენტარები
Wordpress 6 GB  35.88 1 18 40 ms 100% 70%
კომენტარები
Google Sites 30 GB 50.00 - 45 ms 80% 90%
კომენტარები
Ucraft ულიმიტო 77.00 1 - more than 200 ms 100% 90%
კომენტარები
Sitey 10 GB 101.00 1 6 more than 200 ms 80% 90%
კომენტარები
Moonfruit 20 GB 61.50 1 more than 200 ms 100%
კომენტარები
Webnode 5 GB 48.00 1 20 more than 200 ms 100% 60%
კომენტარები
Jimdo ულიმიტო 71.00 2 - more than 200 ms 100% 70%
კომენტარები
SimpleSite 1 GB 142.00 1 18 more than 200 ms 100% 70%
კომენტარები
Zencommerce ულიმიტო 168.00 4 1 more than 200 ms 10% 60%
კომენტარები
DreamCommerce ულიმიტო 14 6 more than 200 ms 100% 60%
კომენტარები
Tilda 1 GB 120.00 2 2 more than 200 ms 100% 70%
კომენტარები
ORSON.iO ულიმიტო 240.00 1 - 4 more than 200 ms 100% 85%
კომენტარები
ukit ულიმიტო 100.00 3 5 more than 200 ms 100% 85%
კომენტარები
Builderall 10 GB 328.90 3 6 more than 200 ms 10% 70%
კომენტარები
Puzl ულიმიტო 66.30 1 more than 200 ms 100% 95%
კომენტარები
Add new

Please log in or sign up to fill in the form


ან სისტემაში შესვლა
If you have found mistakes or imprecisions – please, inform us by the following e-mail: sales@site.pro.
Information updated: 2017-06-12.