ამ გვერდის ზოგიერთი ნაწილი არ გადაითარგმნა, ბოდიში უხერხულობისთვის

Your Own Website Builder

100% White Label Website Builder for Hosting Provider

100% White Label

  • ძირითადი დომენი
  • ძირითადი ლოგო
  • ამოშლადი ძირითადი ლოგო სამკერდე ძირი
  • Test version with Your Domain

ვებგვერდების შეუზღუდავი რაოდენობა

Pay fixed fee and resell unlimited times. Each server supports an unlimited number of websites.

Super fast (Nginx)

Product and websites support Nginx to work at maximum speed. Websites based on HTML and PHP, no database, so they work at the highest speed.

Your hosting plans

Relate different builder plans to your existing hosting plans.

Fully customisable

Add your logo, choose plugins, style the toolbar, you can even create your own templates. So your customers will understand – “It’s YOUR product.”

Full user statistics

You can monitor usage, publish and domain statistics

საჭიროებს ნაკლებ მხარდაჭერას

Excellent interface and unique interactive guide do not generate customer questions.
>