ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារ | អ្នកបង្កើតវែបសាយសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះគេហទំព័រ / CM4all

ពត៌មានដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះគឺមានបំណងដើម្បីជូនដំណឹងដល់មនុស្សអំពីលក្ខណៈពិសេសផលិតផលរបស់ Site.pro ។ ទិន្នន័យមិនត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការប្រៀបធៀបលម្អិតនៃ Site.pro ជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ផ្សេងទៀត។ នេះមិនអាចយល់បានថាជាការប្រៀបធៀបពេញលេញនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្បាស់លាស់នោះទេហើយផលិតផល Site.pro របស់លក្ខណៈពិសេសទាំងអស់គឺប្រសើរជាងមុន។

ត្រលប់ទៅបញ្ជី
CM4all Site.pro
ផែនការឥតគិតថ្លៃ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនឯង។ បើកដំណើរការក្នុងរយៈពេល 15 នាទី
តម្លៃអប្បបរមា ($ / ឆ្នាំ) 60.000 566
White Label
100% នៅ Hosting Datacenter ផលិតផលនិងវេបសាយ 100% ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល DataCenter របស់អ្នក
ច្រកទូទាត់ 1 25
គ្មានមូលដ្ឋានទិន្នន័យ
នាំចូលគេហទំព័រ
ឆ្លើយតប Site Builder
Responsive design
ប្ដូរតាមបំណង
ភាសា 25 44
RTL Support
ពុម្ពផ្ទាល់ខ្លួន
Marketplace
គេហទំព័រ CM4all Site.pro
ប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញកំហុសឆ្គងឬភាពមិនប្រក្រតីណាមួយសូមជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោម: sales@site.pro.
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន: 2017-06-12.

Mass import from CM4all to Site.pro builder

 • 1.
  Choose brand in "My Licenses";
 • 2.
  Select "Mass Import" menu;
 • 3.
  Add a list of websites' domains created with CM4all;
 • 4.
  Wait (import all websites from CM4all to the builder);
 • 5.
  The end user clicks "Website Builder" button and finds their imported website from CM4all;
 • 6.
  The end user clicks "Publish" and gets imported from CM4all website live (on the server).