ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារ | ពេញនិយមបំផុតសាងសង់គេហទំព័រ DIY / Joomla

ពត៌មានដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះគឺមានបំណងដើម្បីជូនដំណឹងដល់មនុស្សអំពីលក្ខណៈពិសេសផលិតផលរបស់ Site.pro ។ ទិន្នន័យមិនត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការប្រៀបធៀបលម្អិតនៃ Site.pro ជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ផ្សេងទៀត។ នេះមិនអាចយល់បានថាជាការប្រៀបធៀបពេញលេញនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្បាស់លាស់នោះទេហើយផលិតផល Site.pro របស់លក្ខណៈពិសេសទាំងអស់គឺប្រសើរជាងមុន។

ត្រលប់ទៅបញ្ជី
Joomla Site.pro
ទំហំថាស 200 MB គ្មានដែនកំណត់
Domain ផ្ទាល់ខ្លួន
សម្រាប់គម្រោងឥតគិតថ្លៃ 
ធាតុម៉ឺនុយគ្មានដែនកំណត់
Price ($/year)
សម្រាប់គម្រោងឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ 29.40
ច្រកទូទាត់  34
នាំចូលគេហទំព័រ
គ្មានពាណិជ្ជកម្ម
សម្រាប់គម្រោងឥតគិតថ្លៃ
ភាសា 65 44
Responsive design
មធ្យម Ping 112 ms 94 ms
SEO 60% 100%
Easy to use 40% 100%
ទីផ្សារ
ផែនការឥតគិតថ្លៃ
គេហទំព័រ Joomla Site.pro
ប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញកំហុសឆ្គងឬភាពមិនប្រក្រតីណាមួយសូមជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោម: sales@site.pro.
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន: 2017-06-12.

How to Export Website from Joomla and Import it to Site.pro

P.S. Do you want to use this technology for your hosting company?

Site.pro អ្នកបង្កើតវេបសាយ. លក្ខណៈ​ពិសេស