บางส่วนของหน้านี้ยังไม่ถูกแปล ขออภัยในความไม่สะดวก

ช่วยเหลือ

องค์ประกอบ

 1. แทรกองค์ประกอบ

  เลือกองค์ประกอบ องค์ประกอบที่ลากและวางได้ (Drag and drop)
  ข้อความ, รูปภาพ, แกลเลอรี, Youtube, แผนที่, รูปร่าง, บรรทัด, เมนู, ภาษา

 2. แก้ไของค์ประกอบ

  เลือกองค์ประกอบ  ดับเบิลคลิกบนองค์ประกอบ

  เลือกองค์ประกอบ คลิกขวา คุณสมบัติ

  เลือกองค์ประกอบ คลิกที่

 3. ลบองค์ประกอบ

  เลือกองค์ประกอบ Delete (คีย์บอร์ด)

  เลือกองค์ประกอบ คลิกขวา ลบ

  เลือกองค์ประกอบ คลิกที่  ลบ

 4. ล็อค/คำสั่ง องค์ประกอบ

  เลือกองค์ประกอบ คลิกขวา ล็อค/คำสั่ง

  เลือกองค์ประกอบ คลิกที่  ล็อค/คำสั่ง

หน้า

 1. จัดการคุณสมบัติหน้าเว็บ

  เลือกการตั้งค่า SEO(Google Analytics)/ พื้นหลัง/ รูปแบบ/ Favicon/ ความกว้าง

 1. เปลี่ยนภาษาตัวช่วยสร้าง

  เลือกภาษา เลือกภาษา

 1. เปลี่ยนรายการเมนู

  เลือกการนำทาง เลือกรายการเมนู คลิกที่รายการเมนู

เทมเพลท

 1. บันทึกเว็บไซต์

  คลิกเผยแพร่  บันทึกฉบับร่าง/ เผยแพร่/ สำรองข้อมูล/รีสโตร

 2. เปลี่ยนเทมเพลท

  คลิก สร้างใหม่/รีเซ็ต  เปลี่ยนเทมเพลท เลือกเทมเพลท