บางส่วนของหน้านี้ยังไม่ถูกแปล ขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้สร้างเว็บไซต์ยอดนิยม

การเปรียบเทียบ ข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่มีความคิดเห็น

Free Plan Disc Space กำหนดโดเมนด้วยตนเอง for Free Plan  ไม่จำกัดจำนวนรายการเมนู Minimal Price ($/year) E-commerce Payment Gateways  No Ads for Free Plan ภาษา Responsive ดีไซน์ Average Ping SEO ใช้งานง่าย Marketplace
Site.pro 150 MB 29.40 22 44 94 ms 100% 100%
ความคิดเห็น
Wix 500 MB 54.00 16 16 103 ms 100% 95%
ความคิดเห็น
Weebly ไม่จำกัด 96.00 4 16 89 ms 90% 100%
ความคิดเห็น
Duda ไม่จำกัด 171.00 1 10 more than 200 ms 100% 90%
ความคิดเห็น
Yola 2 GB 49.92 1 6 57 ms 90% 90%
ความคิดเห็น
IM Creator 50 MB 95.40 2 29 95 ms 30% 90%
ความคิดเห็น
Ucoz 1 GB 35.88 8 16 more than 200 ms 50% 40%
ความคิดเห็น
Webydo 1 GB 900.00 1 4 100 ms 90% 30%
ความคิดเห็น
Oxxy 20 GB 115.20 2 4 more than 200 ms 70% 80%
ความคิดเห็น
Voog 2 GB 76.80 2 15 82 ms 90% 90%
ความคิดเห็น
Strikingly 100 MB 96.00 2 4 more than 200 ms 50% 60%
ความคิดเห็น
Webs 1 GB 83.88 2 12 54 ms 80% 60%
ความคิดเห็น
Impress.ly ไม่จำกัด 108.00 4 3 69 ms 30% 100%
ความคิดเห็น
Umi 4 GB 46.80 2 - 74 ms 40% 20%
ความคิดเห็น
Mozello 50 GB 76.80 6 66 49 ms 10% 90%
ความคิดเห็น
Wopop 1 GB 87.50 2 6 151 ms 50% 60%
ความคิดเห็น
Site123 5 GB 58.80 4 69 more than 200 ms 80% 90%
ความคิดเห็น
Flazio ไม่จำกัด 106.00 1 28 90 ms 90% 80%
ความคิดเห็น
Sitestar 15 GB 288.00 2 - more than 200 ms 50% 60%
ความคิดเห็น
Squarespace ไม่จำกัด 144.00 2 - 110 ms 100% 90%
ความคิดเห็น
Joomla 200 MB ฟรี 65 112 ms 60% 40%
ความคิดเห็น
Wordpress 6 GB  35.88 1 18 40 ms 100% 70%
ความคิดเห็น
Google Sites 30 GB 50.00 - 45 ms 80% 90%
ความคิดเห็น
Ucraft ไม่จำกัด 77.00 1 - more than 200 ms 100% 90%
ความคิดเห็น
Sitey 10 GB 101.00 1 6 more than 200 ms 80% 90%
ความคิดเห็น
Moonfruit 20 GB 61.50 1 more than 200 ms 100%
ความคิดเห็น
Webnode 5 GB 48.00 1 20 more than 200 ms 100% 60%
ความคิดเห็น
Jimdo ไม่จำกัด 71.00 2 - more than 200 ms 100% 70%
ความคิดเห็น
SimpleSite 1 GB 142.00 1 18 more than 200 ms 100% 70%
ความคิดเห็น
Zencommerce ไม่จำกัด 168.00 4 1 more than 200 ms 10% 60%
ความคิดเห็น
DreamCommerce ไม่จำกัด 14 6 more than 200 ms 100% 60%
ความคิดเห็น
Tilda 1 GB 120.00 2 2 more than 200 ms 100% 70%
ความคิดเห็น
ORSON.iO ไม่จำกัด 240.00 1 - 4 more than 200 ms 100% 85%
ความคิดเห็น
ukit ไม่จำกัด 100.00 3 5 more than 200 ms 100% 85%
ความคิดเห็น
Builderall 10 GB 328.90 3 6 more than 200 ms 10% 70%
ความคิดเห็น
Puzl ไม่จำกัด 66.30 1 more than 200 ms 100% 95%
ความคิดเห็น
Add new

Please log in or sign up to fill in the form


หรือ เข้าสู่ระบบ
If you have found mistakes or imprecisions – please, inform us by the following e-mail: sales@site.pro