บางส่วนของหน้านี้ยังไม่ถูกแปล ขออภัยในความไม่สะดวก

ราคา

100% White Label Website Builder for Hosting Provider

เดือน
Year
แพกเกจ 200 แพกเกจ 500 แพกเกจ 1000 แพกเกจ 2000 แพกเกจ 3000 แพกเกจ 5000 แพกเกจ 10000 แพกเกจ 25000 แพกเกจ 50000 แพกเกจ 100000
1,478.80 ฿
/ เดือน
3,697.00 ฿
/ เดือน
7,024.30 ฿
/ เดือน
13,678.90 ฿
/ เดือน
18,485.00 ฿
/ เดือน
25,879.00 ฿
/ เดือน
40,667.00 ฿
/ เดือน
83,182.50 ฿
/ เดือน
129,395.00 ฿
/ เดือน
184,850.00 ฿
/ เดือน
เซิร์ฟเวอร์/IPs Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
200 500 1000 2000 3000 5000 10000 25000 50000 100000
Website Builder
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises Cloud On-Premises
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 200
1,478.80 ฿
/เดือน
/
17,745.60 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 200 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
แพกเกจ 500
3,697.00 ฿
/เดือน
/
44,364.00 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 500 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 1000
7,024.30 ฿
/เดือน
/
84,291.60 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 1000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 2000
13,678.90 ฿
/เดือน
/
164,146.80 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 2000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 3000
18,485.00 ฿
/เดือน
/
221,820.00 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 3000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 5000
25,879.00 ฿
/เดือน
/
310,548.00 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 5000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 10000
40,667.00 ฿
/เดือน
/
488,004.00 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 10000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 25000
83,182.50 ฿
/เดือน
/
998,190.00 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 25000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 50000
129,395.00 ฿
/เดือน
/
1,552,740.00 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 50000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
แพกเกจ 100000
184,850.00 ฿
/เดือน
/
2,218,200.00 ฿
/year
เซิร์ฟเวอร์/IPs: Launch the builder on all servers and VPS
เว็บไซต์ฟรี: These websites are not counted in package limits.
การสาธิต

User websites located on hosting servers.
เว็บไซต์ Premium: 100000 Pay for live websites

User websites located on hosting servers.
Website Builder: เต็ม. E-commerce 80+ ส่วนเสริม.
จำนวนเมนูสูงสุด: ∞
เทมเพลท: 200+
ขนาดเว็บไซต์สูงสุด, MB: ∞
ขนาดรูปภาพสูงสุด, MB: 3
E-commerce
ช่องทางการชำระเงิน: 30+
การสาธิต
เซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง: Cloud On-Premises Cloud builders are hosted on Site.pro servers:
EU (Germany), US (South Carolina),
ASIA (Taiwan), RU (Saint Petersburg),
BR (San Paolo, Brazil).
On-Premises builders must be hosted on your own servers.
White Label. No Ads ปรับเปลี่ยนโดเมนเนมของตัวช่วยสร้าง.
กำหนดโลโกด้วยตนเอง.
Test version with Your Domain.
No Ads for Free Plan.
White Label
การช่วยเหลือ Technical support
Trusted The 30-days Trial to new Hosting company customers.
Mass import websites.
UX audit (on request).
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไฟล์ของเครื่องมือสร้างเว็บ.
การปรับแต่ง Toolbar (ไอคอน, สี, ธีม).
Benefits
Payment methods:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros
American Express
Alipay
WeChat Pay
MINT
NeoSurf
Dollar General
Subway