Ang ilang mga bahagi ng pahinang ito ay hindi pa isinalin, paumanhin para sa abala

News

Join next webinar:

Sumali sa aming Webinar
September 18, 2pm UTC (4pm CEST, 8am CST).

Bago at darating na mga update - 15 min.
Q/A session — 15 min.

Video ay lilitaw sa YouTube sa 24 h.
Skype para sa business link: https://meet.lync.com/borcov-site/sales/061VH51S

Coming up soon:

  • New languages in site builder
  • Plugin list with more functions inside Site Builder (payment systems, social plugins, gallery,...)
  • Parallax scrolling
  • Animation in Site.pro Site Builder
  • Vertical mga landing page
  • Bagong tutorial video
  • Bagong mga galerya
  • E-commerce update (invoices, delivery, tax, new payment gateways)