Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

Miễn phí

$0/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Số lượng website: 1
 • Menu Items: 3
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB: 10
 • Templates: 20+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 1
 • Kích thước file tối đa, MB: 5

Starter

$4.95/tháng

 • Cac hàm xây dựng nâng cao
 • Số lượng website: 3
 • Menu Items: 10
 • No Ads
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB: 50
 • Templates: 60+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 1
 • Kích thước file tối đa, MB: 20

Doanh nghiệp

$9.95/tháng

 • Tất cả tính năng của Builder
 • Số lượng website: 5
 • Menu Items:
 • No Ads
 • Thương mại điện tử
 • Hỗ trợ
 • Website Import
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB:
 • Templates: 190+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 3
 • Kích thước file tối đa, MB: 50

Thiết kế Studio

$29.95/tháng

 • Tất cả tính năng của Builder
 • Số lượng website: 100
 • Menu Items:
 • No Ads
 • Thương mại điện tử
 • Hỗ trợ
 • Website Import
 • Sub-user Management
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB:
 • Templates: 190+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 3
 • Kích thước file tối đa, MB: 50
Payment methods:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros