Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

Miễn phí

$0/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Park domain
Kích thước website tối đa, MB
10
Templates
20+
Kích thước ảnh tối đa, MB
1
Kích thước file tối đa, MB
5
Số lượng website
1
Đội Ngũ Chúng Tôi Coi Trọng
-

Rút gọn

$4.95/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Park domain
 • Cac hàm xây dựng nâng cao
 • 10 Menu Items
Kích thước website tối đa, MB
50
Templates
60+
Kích thước ảnh tối đa, MB
1
Kích thước file tối đa, MB
20
Số lượng website
3
Đội Ngũ Chúng Tôi Coi Trọng
++

Premium

$9.95/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Park domain
 • Cac hàm xây dựng nâng cao
 • Không giới hạn Menu Items
 • Thị trường
 • Hỗ trợ
Kích thước website tối đa, MB
Templates
190+
Kích thước ảnh tối đa, MB
3
Kích thước file tối đa, MB
50
Số lượng website
5
Đội Ngũ Chúng Tôi Coi Trọng
+++