Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Sử dụng White Label Marketing Kit để tăng doanh số bán hàng của bạn

Yếu
Hội chợ
Tốt
Tuyệt vời
Rực rỡ

Làm cho sản phẩm của bạn trông chuyên nghiệp và độc đáo

Chỉnh Plugins trong bản quyền của bạn để kích hoạt hoặc tắt plugins mà khách hàng bạn cần
Các tính năng sản phẩm tách biệt và liên quan đến gói hosting của bạn. Khách hàng với các gói khác nhau sẽ nhìn thấy các sản phẩm khác nhau.
Làm đẹp thanh công cụ của bạn, tắt các ngôn ngữ không cần thiết và sapws[[ xếp nó lại
Mở rộng sản phẩm cho thị trường của bạn, hãy tạo pluginss% và templates của riêng bạn.
Use latest product version (for On-Premises brand)
Bạn có thể quản lý tất cả các tính năng này trong trang giấy phép của bạn

Tạo Landing Page đọc lập

Tải xuống các video cuối cùng và đưa chúng vào đây:
Nhập bất kỳ website nào vào Site.pro Builder
Tải (59 giây): mp4
Cách tạo một tài khoản Apple.com trong 5 phút (hướng dẫn)
Tải (5 nhỏ nhất): mov, fla
SitePro Site Builder (Giới thiệu)
Tải (56 giây): mov, fla
Trang web đáp ứng đầu tiên của bạn trong vài phút
Tải (54 giây): zip
Tính năng nền tĩnh mới trong Site.pro
Tải (9 giây): zip
Sử dụng các tài liệu tiếp thị của Site.pro
Sử dụng tài liệu tiếp thị thương mại điện tử của chúng tôi (Except for top picture)
Chuẩn bị website cho SEO

Bao gồm nút Đăng ký

Bán cho các kỳ hạn dài hơn

Thông thường, người dùng không thể hoàn thành trang web của họ trong tháng đầu tiên vì không có thông tin nào được chuẩn bị cho nó. Ngay cả khi họ đang chết nếu không có trang web, họ cần nhiều thời gian hơn để thu thập dữ liệu cần thiết. Chỉ số KPI cao hơn nếu bán sản phẩm cho giai đoạn 1-3 năm so với làm việc hàng tháng. Tất cả các câu hỏi phát sinh (nếu có) trong tháng đầu tiên và tiền trong tháng đầu tiên, do đó, nó là một tình huống win-win.

Làm cho Builder của bạn hiển thị

Thêm biểu tượngWebsite Builder trong hosting panel
Thêm biểu tượng Website Builder trong
Bao gồm mục Website Builder trong menu chính của bạn
Sử dụng biểu ngữ builder trang trên trang tiêu đề của bạn

Làm một số tiếp thị

Thông báo cho khách hàng về sản phẩm theo cách bạn luôn làm (gửi bản tin hoặc tin nhắn cá nhân)
Đăng thông tin về sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn
Đăng trang web người dùng tốt nhất mỗi tuần trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn
Đưa khách hàng của bạn đến trang đích của bạn khi bạn quảng cáo

Increase customers conversions with triggered emails

Your goal is to convert registrations to long term customers. Adjust triggered emails to push your customers to create/edit/publish websites.

1. Customer made publication but did not purchase paid plan

Day 0: Welcome letter

Kính thưa John Doe,

I really appreciate you have joined us at [Your Brand].

You are given 7 day(s) free Business trial. You now have access to all website builder functionality that you need to easily create a website or online store.

Create a perfect website by adding pages and elements such as slideshow, videos, banners, e-commerce and much more. Log in and start building your website.

Use Interactive guide to learn how to work with the website builder!

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 1: You haven't created a website yet

Kính thưa John Doe,

We noticed that you have registered at [Your Brand] but you have not created any website yet.

Log in to [Your Brand], specify domain name on My Websites page, press "Edit website", choose template and start editing it!

Use Interactive guide to learn how to work with the website builder!

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 2: Check what you can create with [Your Brand] builder

Kính thưa John Doe,

You have registered at [Your Brand] but you still haven’t started creating your website.

Look at websites our customers have created with [Your Brand] builder. It's simple:

 1. Log in to [Your Brand];
 2. Specify your domain name on My Websites page;
 3. Press "Edit website";
 4. Choose template and start editing it!

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 5: Open your e-shop using [Your Brand] builder

Kính thưa John Doe,

I want to kindly remind you that your free Business trial is coming to an end and only 2 day(s) left to create your own online store!

Create online store with [Your Brand] website builder and use local payment gateways to accept payments for your goods.

Don’t miss a chance to earn money with your e-shop and extend your current Business trial.

EXTEND

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 6: Only 1 day(s) remaining to use Business plan

Kính thưa John Doe,

I want to kindly remind you that your free Business trial is coming to an end and only 1 days left to create your stunning website!

Those users who have created their websites and published it 7 days ago have already received first visitors! Our SEO tool helped them so much with it!

Don’t miss your unique chance to create your website or online store and get your first visitors right now. Don’t forget to extend your current Business trial in order not to lose your current website.

EXTEND

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 8: Your Business trial has ended

Kính thưa John Doe,

I want to kindly inform you that your free Business trial has ended. You can’t use full builder functionality and third-party ads have been added to your current website.

Please upgrade your current SuperMega plan to any builder plan, publish the website and enjoy your great website without any disruptions.

Nếu bạn không có kế hoạch thay đổi gói Builder, example.com tất cả các files vượt quá giới hạn sẽ bị xóa trong 7 ngày.

EXTEND

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 13: Save 20% on any [Your Brand] builder plan

Kính thưa John Doe,

Your free Business trial has ended, but don’t worry we have super proposal for you!

Save 20% on any [Your Brand] plan! Purchase now and enjoy your awesome website.

GET 20% DISCOUNT

Here are few benefits you’ll enjoy with your new website:

 1. Ad-free website;
 2. Your own custom domain;
 3. E-commerce;
 4. Support.

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 22: You were given 48 hours to save 30% on any [Your Brand] plan

Kính thưa John Doe,

As your free Business trial has ended, we have super proposal for you!

For next 48 hours, save 30% on any [Your Brand] plan! Purchase now and enjoy your awesome website.

GET 30% DISCOUNT

Here are few benefits you’ll enjoy with your new website:

 1. Ad-free website;
 2. Your own custom domain;
 3. E-commerce;
 4. Support.

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

2. Customer did not make any actions with the website builder

Day 0: Welcome letter

Kính thưa John Doe,

I really appreciate you have joined us at [Your Brand].

You are given 7 day(s) free Business trial. You now have access to all website builder functionality that you need to easily create a website or online store.

Create a perfect website by adding pages and elements such as slideshow, videos, banners, e-commerce and much more. Log in and start building your website.

Use Interactive guide to learn how to work with the website builder!

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 0: Your website has become live

Kính thưa John Doe,

I noticed that you have registered at [Your Brand] and already published your example.com website to the Internet!

Don’t miss a chance to purchase a beautiful unique name for your website in .shop or .xyz extension for just as low as 0.01 EUR! Upgrade your plan now to instantly grab your unique domain name:

BUY NEW DOMAIN

P.S. This deal applies to all new annual builder plans only.

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 2: Only 5 day(s) remaining to use Business plan!

Kính thưa John Doe,

I have noticed that your free Business trial is coming to an end and only 5 day(s) left to try [Your Brand] website builder!

I would like to give you a brief introduction about key features of [Your Brand] builder:

 1. Easy to use (check it here);
 2. Ability to import any website to [Your Brand] builder, edit it and publish in few minutes;
 3. E-commerce;
 4. Responsive websites.

Don't miss a change to have all these features and extend your current free Business trial:

UPGRADE

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 5: Open your e-shop using [Your Brand] builder

Kính thưa John Doe,

I want to kindly remind you that your free Business trial is coming to an end and only 2 day(s) left to create your own online store!

Create online store with [Your Brand] website builder and use local payment gateways to accept payments for your goods.

Don’t miss a chance to earn money with your e-shop and extend your current Business trial.

EXTEND

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 6: Only 1 day(s) remaining to use Business plan!

Kính thưa John Doe,

I want to kindly remind you that your free Business trial is coming to an end and only 1 days left to create your stunning website!

Those users who have created their websites and published it 7 days ago have already received first visitors! Our SEO tool helped them so much with it!

Don’t miss your unique chance to create your website or online store and get your first visitors right now. Don’t forget to extend your current Business trial in order not to lose your current website.

EXTEND

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 8: Your Business trial has ended

Kính thưa John Doe,

I want to kindly inform you that your free Business trial has ended. You can’t use full builder functionality and third-party ads have been added to your current website.

Please upgrade your current SuperMega plan to any builder plan, publish the website and enjoy your great website without any disruptions.

Nếu bạn không có kế hoạch thay đổi gói Builder, example.com tất cả các files vượt quá giới hạn sẽ bị xóa trong 7 ngày.

EXTEND

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 13: Save 20% on any [Your Brand] builder plan

Kính thưa John Doe,

Your free Business trial has ended, but don’t worry we have super proposal for you!

Save 20% on any [Your Brand] plan! Purchase now and enjoy your awesome website.

GET 20% DISCOUNT

Here are few benefits you’ll enjoy with your new website:

 1. Ad-free website;
 2. Your own custom domain;
 3. E-commerce;
 4. Support.

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Day 22: You were given 48 hours to save 30% on any [Your Brand] plan

Kính thưa John Doe,

As your free Business trial has ended, we have super proposal for you!

For next 48 hours, save 30% on any [Your Brand] plan! Purchase now and enjoy your awesome website.

GET 30% DISCOUNT

Here are few benefits you’ll enjoy with your new website:

 1. Ad-free website;
 2. Your own custom domain;
 3. E-commerce;
 4. Support.

Let me know if I can help you in any way. Create a ticket with your question in the support system.

Trân trọng,
Monika
[Your Brand] team

Get more customers with website import

Allow customers to import any website to your hosting directly from title page

Import Any Website

Use Mass Import button to migrate existing customers from old builders
If customers DNS point outside — inform them about import with 1 click

Hỗ trợ người dùng phát triền

Lúc đầu, người dùng trả rất ít tiền hoặc không có tiền, sau đó họ mua tên miền, hosting, VPS cho các mục đích khác. Khách hàng cũng có thể cần SSL, IP riêng,...Các doanh nghiệp khác của họ có thể cần các máy chủ chuyên dụng. Về lâu dài, dễ dàng hơn để chuyển sang dịch vụ của bạn hơn so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, cung cấp các sản phẩm bổ sung trên trang web, không chỉ builder và upsell các dịch vụ khác cho khách hàng.

Kệ
VDS, CDN
Shared Hosting, Domains, SSLs, IPs
Website Builders, Tên miền

Bao gồm tùy chọn Site Builder trong gói Hosting của bạn

Chiến lược của bạn nên dựa vào truyền thống kinh doanh ở nước bạn và mục tiêu kinh doanh của bạn. Site Builder là một công cụ đã được sử dụng đúng cách, nếu không nó trở nên không có giá trị gì.

Thực hiện chiến lược của riêng bạn và quyết định những gì bạn đang tìm kiếm:

 1. khách hàng mới cho việc bán hàng sau đó với các sản phẩm khác;
 2. các kênh thu nhập mới;
 3. nâng cấp thêm cho các gói hosting chính;
 4. trao quyền cho kế hoạch lưu trữ của bạn so với đối thủ.

Các chiến lược giá phổ biến nhất:

1. Giá Decoy:

Nếu mục tiêu của bạn là chuyển người sang kế hoạch đắt tiền hơn, bạn nên sử dụng Site Builder làm tính năng giá trị.

Gói Hosting 1
20MB
3 emails
$2.99
Gói Hosting 2
100MB
10 emails
$3.99
Gói Hosting 3
1.000MB
20 emails
+Site Builder Pro
$4.99

2. Gói Cao cấp:

Nếu mục tiêu của bạn là thu hút khách hàng ngay và sau đó bán cho họ các dịch vụ khác hoặc các kế hoạch cao hơn.

Gói Hosting 1
Site Builder Light
10MB
$0
Gói Hosting 2
Site Builder Pro
100MB
10 emails
$3.99
Gói Hosting 3
Site Builder Pro
1.000MB
20 emails
$4.99

3. Đặt giá cao:

Nếu mục tiêu của bạn là bán nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Gói Hosting 1
Site Builder
Domain name
10MB
$0.99 $2.99
Gói Hosting 2
Site Builder
Domain name
100MB
Fast Hosting
$3.99
Gói Hosting 3
Site Builder
Domain name
1.000MB
Fast Hosting
$4.99

4. Mất Leader:

Nếu mục tiêu của bạn là thu hút khách hàng và dẫn khách hàng mua sản phẩm có giá cao hơn, không bán rẻ nhất. Hiển thị giá trị của dịch vụ của bạn.

Gói Hosting 1
Site Builder
No domain name
Ads
Hosting
$0.49
Gói Hosting 2
Site Builder
No domain name
Không quảng cáo
Fast Hosting
$2.99
Gói Hosting 3
Site Builder
No domain name
Không quảng cáo
Fast Hosting
$4.99

5. Giá nguyên chất. Giá Cao cấp:

Decoy Cao cấp: Nếu mục tiêu của bạn là tăng doanh thu của các sản phẩm giá rẻ hơn khác, bạn sẽ làm cho một sản phẩm đắt hơn nhiều.

Cao cấp: Nếu mục tiêu của bạn là khuyến khích nhận thức của người mua, bạn sẽ đặt giá cao hơn.

Gói Hosting 1
20MB
3 emails
$2.99
Gói Hosting 2
100MB
10 emails
$3.99
Gói Hosting 3
1.000MB
20 emails
+Site Builder Pro
$15.99

Kết nối với Site.pro

Truy cập hội thảo trên web của chúng tôi
Mua Kiểm tra UX miễn phí của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi về chương trình đào tạo miễn phí
Subscribe to our YouTube channel