Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Marketing Kit

Tải xuống (5 min): mov , fla
Cách tạo một tài khoản Apple.com trong 5 phút (hướng dẫn)
Tải xuống (56 sec): mov , fla
SitePro site builder (giới thiệu)
Tải xuống (9 sec): zip
Drag and Drop files from any device
Tải xuống (9 sec): zip
New Static Background feature in Site.pro
Tải xuống (53 sec): zip
Your first responsive website in a few minutes

Phản hồi của Site Builder hoạt động trên tất cả mọi thiết bị

Cách dễ nhất để dựng website

Tất cả mọi người có thể làm website một website trong 5 phút mà không cần các kiến thức chuyện sâu bằng cách sử dụng công cụ DIY Website Builder (DIY - Do It Yourself)

Chọn chủ đề

Chọn thiết kế trang web mà bạn muốn sử dụng từ hàng trăm mẫu được thiết kế sẵn

Sử dụng

Thêm tên và hình anh vào template của bạn. Để thế giới có thể biết các điểm tốt của công ty bạn.

Công khai

Khi bạn đã sẵn sàng, tất cả những việc còn lại là publish website của bạn lên Internet! Thật dễ dàng!

190+ mẫu

Thiết kế responsive

Chọn thiết kế trang web mà bạn muốn sử dụng từ hàng trăm mẫu được thiết kế sẵn


Site Builder tốt nhất


Chọn chủ đề
Sử dụng
Công khai

Tải xuống Marketing Kit.zip