Site Builder chuyên nghiệp cho nhà cung cấp Hosting

License

Chọn license loại Miễn Phí, Premium hoặc Enterprise

Servers/ÍP

Nhập số servers/IPs mà bạn định dùng Site Builder
Giảm giá {{chosenType.id != 1 ? discountIpsRounded : 0}}%

Chu kỳ

Chọn chu kỳ cho lisence(s) của bạn
Giảm giá {{chosenPlan ? chosenPlan.savings : 0}}%
 
{{totals().total | price}}
{{totals().subTotal | price}}, Lưu {{totals().save | price}}
Bạn sẽ có không giới hạn số websites trên {{ipsCount ? ipsCount : 0}} server (-s)

(Hoặc thử qua phiên bản dùng thử)

Các lợi ích của hosting:

 • Không giới hạn số lượng số lượng website
 • Khởi động dễ dàng
 • Một vài hỗ trợ cần thiết
 • Làm việc trên server của chúng tôi hoặc của bạn
 • Tất cả thống kê user dành cho bạn
 • Website builder được liên tục cập nhật
 • License với mỗi máy chủ với control panel

Các lợi ích của khách hàng hosting:

 • 40+ ngôn ngữ
 • Dễ dàng sử dụng site builder
 • Website đa ngôn ngữ
 • 170 mẫu
 • Không giới hạn cho các thiết kế hoặc lưới
 • Thiết kế responsive
Tương thích với