Site Builder chuyên nghiệp cho nhà cung cấp Hosting

Các lợi ích của hosting:

 • Không giới hạn số lượng số lượng website
 • Khởi động dễ dàng
 • Một vài hỗ trợ cần thiết
 • Làm việc trên server của chúng tôi hoặc của bạn
 • Tất cả thống kê user dành cho bạn
 • Website builder được liên tục cập nhật
 • License với mỗi máy chủ với control panel

Các lợi ích của khách hàng hosting:

 • 40+ ngôn ngữ
 • Dễ dàng sử dụng site builder
 • Website đa ngôn ngữ
 • 170 mẫu
 • Không giới hạn cho các thiết kế hoặc lưới
 • Thiết kế responsive

Tương thích với