Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

100% Website Builder từ đầu

Cloud or On-Premises. E-commerce included.

Nhãn trắng

 • Domain tùy chọn
 • Logo tùy chọn
 • Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
 • Phiên bản kiểm tra với tên miền của bạn

Rất nhanh (Nginx)

Sản phẩm và trang web hỗ trợ Nginx hoạt động ở tốc độ tối đa. Các trang web dựa trên HTML và PHP, không có cơ sở dữ liệu, vì vậy chúng hoạt động ở tốc độ cao nhất.

Gói hosting của bạn

Liên quan đến các kế hoạch xây dựng khác nhau cho các gói lưu trữ hiện tại của bạn.

Hoàn toàn tùy chỉnh

Thêm logo của bạn, chọn plugins, chỉnh thanh công cụ, bạn có thể tạo một template của riêng bản thân. Điều này có thể làm cho khách hàng của bạn hiểu — "Đây là sản phẩm của bạn"

Tất cả thống kê user dành cho bạn

Bạn có thể theo dõi việc sử dụng, xuất bản và thống kê tên miền

Một vài hỗ trợ cần thiết

Giao diện tuyệt vời và hướng dẫn tương tác độc đáo không tạo ra các câu hỏi của khách hàng.

Nhập đồng loạt từ bất cứ đâu vào Site.pro Builder

 • 1.
  Choose brand in "My Licenses";
 • 2.
  Select "Mass Import" menu;
 • 3.
  Add a list of domains;
 • 4.
  Chờ (nhập tất cả các website vào Builder);
 • 5.
  Người dùng bấm "Website Builder" và sẽ tìm thấy website đã được nhập của họ;
 • 6.
  Người dùng bấm "Xuất bản" và sẽ website nhập sẽ chạy trên máy chủ.