Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Site Builder chuyên nghiệp cho nhà cung cấp Hosting

Các lợi ích của hosting:

 • Không giới hạn số lượng số lượng website
 • Khởi động dễ dàng
 • Một vài hỗ trợ cần thiết
 • Làm việc trên server của chúng tôi hoặc của bạn
 • Tất cả thống kê user dành cho bạn
 • Website builder được liên tục cập nhật
 • License với mỗi máy chủ với control panel

Các lợi ích của khách hàng hosting:

 • 40+ ngôn ngữ
 • Dễ dàng sử dụng site builder
 • Multilanguage website
 • 170 mẫu
 • Không giới hạn cho các thiết kế hoặc lưới
 • Thiết kế responsive

Tương thích với