Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Nhà xây dựng trang web cho Nhà cung cấp Hosting

Thông tin được trình bày bên dưới nhằm mục đích thông báo cho mọi người về các tính năng của sản phẩm Site.pro. Dữ liệu không nhằm mục đích so sánh chi tiết Site.pro với các builder khác. Điều này không thể được hiểu là một sự so sánh hoàn toàn, khách quan, và sản phẩm Site.pro đó bởi tất cả các tính năng đều tốt hơn.

Gói miễn phí Tự cấu hình. CHạy lên trong 15 phút Giá tối thiểu ($/năm) Nhãn trắng 100% hosting trong Trung tâm dữ liệu Sản phẩm và trang web 100% được đặt trong Trung tâm dữ liệu của bạn Cổng thanh toán Thương mại điện tử Không Cơ sở dữ liệu Nhập Website Responsive Site Builder Responsive design Tùy chỉnh Builder Ngôn ngữ Hỗ trợ RTL Tùy chỉnh templates Marketplace
Site.pro 565 25 44
Bình luận
Weebly 36.000 4 16
Bình luận
Duda 36.000 1 2
Bình luận
IM Creator 350 2 29
Bình luận
Basekit 6.000 17 22
Bình luận
RVSiteBuilder 61 1 31
Bình luận
CM4all 60.000 1 25
Bình luận
TrendyTools 175 2 14
Bình luận
Kopage 300 3 1
Bình luận
Yola 60.000 19 6
Bình luận
uCoz 30.000 7 16
Bình luận
Websplanet 12.000 1
Bình luận
Mozello 6.000 6 66
Bình luận
Plesk Sitebuilder 240 4 1
Bình luận
Slimsite 72 8 1
Bình luận
SitePad 55 80
Bình luận
goMobi 36.000 2 14
Bình luận
Ucraft 5.600 1 2
Bình luận
Thêm mới

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để điền vào mẫu


hoặc là Đăng nhập
Nếu bạn đã tìm thấy bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng e-mail sau đây: sales@site.pro.
Thông tin đã được cập nhật.: 2017-06-12.

Một số lý do khiến khách hàng của bạn nên thích Site.pro hơn các builder khác.

Site.pro (với thương hiệu của bạn) Thương hiệu Toàn cầu
Dữ liệu được thiết đặt (nó tuân thủ các yêu cầu pháp lý của nhiều quốc gia) Trên máy chủ của bạn Thông thường Hoa Kỳ
Ping trung bình đến trang web của khách hàng (mili giây) 1-50 50-300
Tốc độ website Rất nhanh Nhanh hoặc chậm
Cổng thanh toán địa phương add_circle_outline remove_circle_outline
Sản phẩm được bản địa hóa (ngôn ngữ địa phương, plugin, cổng thanh toán,…) add_circle_outline remove_circle_outline
Thanh toán Thanh toán của riêng bạn với hóa đơn và đơn vị tiền tệ chính xác Thông thường thanh toán của Hoa Kỳ
Hỗ trợ địa phương add_circle_outline remove_circle_outline
Đặt giá tốt cho tên miền địa phương add_circle_outline remove_circle_outline