Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Tổng quan thị trường | Nhà xây dựng trang web cho Nhà cung cấp Hosting / CM4all

Thông tin được trình bày bên dưới nhằm mục đích thông báo cho mọi người về các tính năng của sản phẩm Site.pro. Dữ liệu không nhằm mục đích so sánh chi tiết Site.pro với các builder khác. Điều này không thể được hiểu là một sự so sánh hoàn toàn, khách quan, và sản phẩm Site.pro đó bởi tất cả các tính năng đều tốt hơn.

Quay lại danh sách
CM4all Site.pro
Gói miễn phí
Tự cấu hình. CHạy lên trong 15 phút
Giá tối thiểu ($/năm) 60.000 559
Nhãn trắng
100% hosting trong Trung tâm dữ liệu Sản phẩm và trang web 100% được đặt trong Trung tâm dữ liệu của bạn
Cổng thanh toán Thương mại điện tử 1 25
Không Cơ sở dữ liệu
Nhập Website
Responsive Site Builder
Responsive design
Tùy chỉnh Builder
Ngôn ngữ 25 44
Hỗ trợ RTL
Tùy chỉnh templates
Marketplace
Website CM4all Site.pro
Nếu bạn đã tìm thấy bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng e-mail sau đây: sales@site.pro.
Thông tin đã được cập nhật.: 2017-06-12.

Mass import from CM4all to Site.pro builder

 • 1.
  Choose brand in "My Licenses";
 • 2.
  Select "Mass Import" menu;
 • 3.
  Add a list of websites' domains created with CM4all;
 • 4.
  Wait (import all websites from CM4all to the builder);
 • 5.
  The end user clicks "Website Builder" button and finds their imported website from CM4all;
 • 6.
  The end user clicks "Publish" and gets imported from CM4all website live (on the server).