Chương trình đối tác cho các Portal
VisitorsBạn quản lý dữ liệu của các khách hàngRất nhiều WebsiteYour PortalTạo Website (banner)YourName.comBuilder.YourName.com
Đăng ký tên miền Chính sách giá của bạn Site Builder
Visitors
YourName.com
Tạo Website (banner)Your Portal
Builder.YourName.com
Rất nhiều WebsiteBạn quản lý dữ liệu của các khách hàng
Đăng ký tên miền Chính sách giá của bạn Site Builder

Lợi ích cho bạn:

  • Bạn không cần có một hosting
  • Bạn không tốn tiền/thời gian hội nhập
  • Giải pháp có thể sử dụng cho nhiều nền tảng
  • Bạn quản lý dữ liệu của các khách hàng

Nó hoạt động thế nào

  • Tham gia vào chương trình bán lại
  • Thêm banner vào website của bạn
  • Nhận tiền theo định kỳ