Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

Bắt đầu

$2.85/tháng
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB: 50
 • Templates: 60+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 1
 • Kích thước file tối đa, MB: 20

Doanh nghiệp

$5.75/tháng
1 week free trial
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB:
 • Templates: 190+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 3
 • Kích thước file tối đa, MB: 50

Thiết kế Studio

$28.75/tháng
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB:
 • Templates: 190+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 3
 • Kích thước file tối đa, MB: 50
Các phương thức Thanh toán:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros
American Express
Alipay
WeChat Pay
MINT
NeoSurf
Dollar General
Subway