#workathome Offer! 3-year Doanh nghiệp plan $70.39 $149.76
Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

Bắt đầu

$2.85/tháng
 • Cac hàm xây dựng nâng cao
 • Số lượng website: 3
 • Các mục menu: 10
 • Không quảng cáo
 • Nhập Website
 • 1 Year Free domain: .XYZ
 • Discount on all domains: 10%
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB: 50
 • Templates: 60+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 1
 • Kích thước file tối đa, MB: 20

Doanh nghiệp

$5.75/tháng
1 week free trial
 • Tất cả tính năng của Builder
 • Số lượng website: 5
 • Các mục menu:
 • Không quảng cáo
 • Nhập Website
 • 1 Year Free domain: .SHOP
 • Discount on all domains: 20%
 • Thương mại điện tử
 • Hỗ trợ
 • Free SSL
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB:
 • Templates: 190+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 3
 • Kích thước file tối đa, MB: 50

Thiết kế Studio

$28.75/tháng
 • Tất cả tính năng của Builder
 • Số lượng website: 100
 • Các mục menu:
 • Không quảng cáo
 • Nhập Website
 • 1 Year Free domain: .SHOP
 • Discount on all domains: 25%
 • Thương mại điện tử
 • Hỗ trợ
 • Free SSL
 • Individual Training
 • Park domain: +
 • Kích thước website tối đa, MB:
 • Templates: 190+
 • Kích thước ảnh tối đa, MB: 3
 • Kích thước file tối đa, MB: 50
Các phương thức Thanh toán:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros
Alipay
WeChat Pay
MINT
NeoSurf
Dollar General
Subway