Nhập bất kỳ website nào vào Site.pro Builder

Nhập Website

Chuyển website đã có của bạn từ bất cứ đâu về Site.pro Builder

Nhập trang web được tạo bằng trình tạo trang web cũ

Nhập đồng loạt từ bất cứ đâu vào Site.pro Builder

 • 1.
  Kích hoạt nút "Website Builder" trong bảng điều khiển hosting;
 • 2.
  Thêm một danh sách các tên miền vào phần "Nhập đồng loạt";
 • 3.
  Chờ (nhập tất cả các website vào Builder);
 • 4.
  Người dùng bấm "Website Builder" và sẽ tìm thấy website đã được nhập của họ;
 • 5.
  Người dùng bấm "Xuất bản" và sẽ website nhập sẽ chạy trên máy chủ.