Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Các nhà xây dựng trang web phổ biến nhất

Thông tin được trình bày bên dưới nhằm mục đích thông báo cho mọi người về các tính năng của sản phẩm Site.pro. Dữ liệu không nhằm mục đích so sánh chi tiết Site.pro với các builder khác. Điều này không thể được hiểu là một sự so sánh hoàn toàn, khách quan, và sản phẩm Site.pro đó bởi tất cả các tính năng đều tốt hơn.

Dung lượng đĩa Domain tùy chọn
cho gói Miễn phí 
Không giới hạn Menu Items Price ($/year)
cho gói Miễn phí
Cổng thanh toán Thương mại điện tử  Nhập Website Không quảng cáo
cho gói Miễn phí
Ngôn ngữ Responsive design Ping SEO Easy to use Thị trường Gói miễn phí
Site.pro Không giới hạn 29.40 34 44 94 ms 100% 100%
Bình luận
Wix 500 MB 54.00 16 16 103 ms 100% 95%
Bình luận
Weebly Không giới hạn 96.00 4 16 89 ms 90% 100%
Bình luận
Duda Không giới hạn 171.00 1 10 nhiều hơn 200 ms 100% 90%
Bình luận
Yola 2 GB 49.92 19 6 57 ms 90% 90%
Bình luận
IM Creator 50 MB 95.40 2 29 95 ms 30% 90%
Bình luận
Ucoz 1 GB 35.88 8 16 nhiều hơn 200 ms 50% 40%
Bình luận
Webydo 1 GB 900.00 1 4 100 ms 90% 30%
Bình luận
Oxxy 20 GB 115.20 2 4 nhiều hơn 200 ms 70% 80%
Bình luận
Voog 2 GB 76.80 2 15 82 ms 90% 90%
Bình luận
Strikingly 100 MB 96.00 2 4 nhiều hơn 200 ms 50% 60%
Bình luận
Webs 1 GB 83.88 2 12 54 ms 80% 60%
Bình luận
Impress.ly Không giới hạn 108.00 4 3 69 ms 30% 100%
Bình luận
Umi 4 GB 46.80 2 - 74 ms 40% 20%
Bình luận
Mozello 50 GB 76.80 6 66 49 ms 10% 90%
Bình luận
Wopop 1 GB 87.50 2 6 151 ms 50% 60%
Bình luận
Site123 5 GB 58.80 4 69 nhiều hơn 200 ms 80% 90%
Bình luận
Flazio Không giới hạn 106.00 1 28 90 ms 90% 80%
Bình luận
Sitestar 15 GB 288.00 2 - nhiều hơn 200 ms 50% 60%
Bình luận
Squarespace Không giới hạn 144.00 2 - 110 ms 100% 90%
Bình luận
Joomla 200 MB Miễn phí 65 112 ms 60% 40%
Bình luận
Wordpress 6 GB  35.88 1 18 40 ms 100% 70%
Bình luận
Google Sites 30 GB 50.00 - 45 ms 80% 90%
Bình luận
Ucraft Không giới hạn 77.00 1 - nhiều hơn 200 ms 100% 90%
Bình luận
Sitey 10 GB 101.00 1 6 nhiều hơn 200 ms 80% 90%
Bình luận
Moonfruit 20 GB 61.50 1 nhiều hơn 200 ms 100%
Bình luận
Webnode 5 GB 48.00 1 20 nhiều hơn 200 ms 100% 60%
Bình luận
Jimdo Không giới hạn 71.00 2 - nhiều hơn 200 ms 100% 70%
Bình luận
SimpleSite 1 GB 142.00 1 18 nhiều hơn 200 ms 100% 70%
Bình luận
Zencommerce Không giới hạn 168.00 4 1 nhiều hơn 200 ms 10% 60%
Bình luận
Tilda 1 GB 120.00 2 2 nhiều hơn 200 ms 100% 70%
Bình luận
ORSON.iO Không giới hạn 240.00 1 - 4 nhiều hơn 200 ms 100% 85%
Bình luận
ukit Không giới hạn 100.00 3 5 nhiều hơn 200 ms 100% 85%
Bình luận
Builderall 10 GB 328.90 3 6 nhiều hơn 200 ms 10% 70%
Bình luận
Thêm mới

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để điền vào mẫu


hoặc là Đăng nhập
Nếu bạn đã tìm thấy bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng e-mail sau đây: sales@site.pro.
Thông tin đã được cập nhật.: 2017-06-12.