Boost your sales with Site.pro
Някои части от тази страница не са преведени, извиняваме се за неудобството

Идеален редактор за вашия InterWorx

Бял етикет

Product Features

Plugin for InterWorx. Ръководство за инсталиране.

Няколко минути и plugin се появява в InterWorx за вашите клиенти

Installation / Update

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Uninstallation

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Относно InterWorx

InterWorx контролния панел е уеб хостинг и Linux сървър мениджмънт система, която осигурява инструменти за сървър админите да дават команди на техните сървъри и за крайните потребители да наглеждат операциите на техните сайтове.