Някои части от тази страница не са преведени, извиняваме се за неудобството

Идеален редактор за вашия InterWorx

Бял етикет

Product Features

Plugin for InterWorx. Ръководство за инсталиране.

Няколко минути и plugin се появява в InterWorx за вашите клиенти

Installation / Update

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Uninstallation

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Относно InterWorx

InterWorx контролния панел е уеб хостинг и Linux сървър мениджмънт система, която осигурява инструменти за сървър админите да дават команди на техните сървъри и за крайните потребители да наглеждат операциите на техните сайтове.