برخی از قسمت های این صفحه ترجمه نشده اند ، بابت ناراحتی متاسفم

به برنامه وابسته Site.pro خوش آمدید!

بیایید با هم درآمد کسب کنیم

  • برنامه وابسته Site.pro به صاحبان وب سایت راه دیگری برای کسب سود می دهد:
  • نوع کمیسیون -٪ s برای هر فروش که شما ارائه می دهید
  • آمار و گزارش در زمان واقعی
  • هر فروش — هر ماه درآمد ایجاد می کند

چگونه کار می کند

  • به برنامه وابسته بپیوندید
  • یک لینک دریافت کنید و آن را در وب سایت خود به اشتراک بگذارید
  • ثبت نام ها را دنبال کنید
  • به طور دوره ای پول بدست آورید