قیمت

100% White Label Website Builder for Hosting Provider

ماه
سال
طرح 200 طرح 500 طرح 1000 طرح 2000 طرح 3000 طرح 5000 طرح 10000 طرح 25000 طرح 50000 طرح 100000
$46.82
/ ماه
$117.04
/ ماه
$222.38
/ ماه
$433.05
/ ماه
$585.20
/ ماه
$819.28
/ ماه
$1,287.44
/ ماه
$2,633.40
/ ماه
$4,096.40
/ ماه
$5,852.00
/ ماه
سرورها / IP سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
200 500 1000 2000 3000 5000 10000 25000 50000 100000
سازنده وب سایت
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض ابر پیش فرض
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 200
$46.82
/ماه
/
$561.84
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 200 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
طرح 500
$117.04
/ماه
/
$1,404.48
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 500 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 1000
$222.38
/ماه
/
$2,668.56
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 1000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 2000
$433.05
/ماه
/
$5,196.60
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 2000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 3000
$585.20
/ماه
/
$7,022.40
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 3000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 5000
$819.28
/ماه
/
$9,831.36
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 5000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 10000
$1,287.44
/ماه
/
$15,449.28
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 10000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 25000
$2,633.40
/ماه
/
$31,600.80
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 25000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 50000
$4,096.40
/ماه
/
$49,156.80
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 50000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
طرح 100000
$5,852.00
/ماه
/
$70,224.00
/سال
سرورها / IP: سازنده را روی همه سرورها و VPS راه اندازی کنید
وب سایت های رایگان: These websites are not counted in package limits.
نسخه ی نمایشی

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
وب سایت پرمیوم: 100000 هزینه وب سایت های زنده را پرداخت کنید

وب سایتهای کاربر واقع در سرورهای میزبان.
سازنده وب سایت: پر شده. تجارت الکترونیک 80+ افزونه ها.
حداکثر آیتم های منو: ∞
قالب ها: 200+
حداکثر اندازه وب سایت ، MB: ∞
حداکثر اندازه تصویر ، MB: 3
تجارت الکترونیک
دروازه پرداخت: 30+
نسخه ی نمایشی
سرور سازنده: ابر پیش فرض سازندگانloud s در سرورهای Site.pro میزبانی می شوند:
EU (Germany), US (کارولینای جنوبی),
ASIA (Taiwan), RU (سن پترزبورگ),
BR (San Paolo, Brazil).
سازندگان On-Premises باید روی سرورهای شخصی شما میزبانی شوند.
برچسب سفید. بدون آگهی دامنه سازنده سفارشی.
لوگو سفارشی.
نسخه آزمایشی را با دامنه خود انجام دهید.
هیچ تبلیغی برای طرح رایگان وجود ندارد.
100٪ برچسب سفید
پشتیبانی پشتیبانی فنی
مورد اعتماد 30 روز آزمایشی برای مشتریان جدید شرکت هاستینگ.
وب سایت های وارد کردن انبوه.
بررسی UX (در صورت درخواست).
پشتیبان گیری خودکار از فایلهای سازنده.
شخصی سازی نوار ابزار (آیکون ها ، رنگ ها ، تم).
فواید
روش های پرداخت:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros
American Express
Alipay
WeChat Pay
MINT
NeoSurf
Dollar General
Subway