ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

Free Websites with every Hosting Package

These websites are not counted in package limits

What is the difference?

គេហទំព័រឥតគិតថ្លៃគេហទំព័រល្អបំផុត
តំលៃ00.2€/website
White Label builder++
ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច+
គ្មានពាណិជ្ជកម្ម+
កម្មវិធីជំនួយកម្មវិធីបង្កើត780+
ទំហំគេហទំព័រអតិបរមា, MB10គ្មានដែនកំណត់
ធាតុម៉ឺនុយអតិបរមា3គ្មានដែនកំណត់

Why should I offer Free Websites on all Hosting Plans?

 • 1.
  Provide better service for your customers
 • 2.
  Generate more website builder sales
 • 3.
  Sell more regular hosting plans
 • 4.
  Relate hosting customers to your service
 • 5.
  Better domain renewal forever
 • 6.
  Get more resellers

Documentation

How to activate free websites for your hosting plans
Configure premium builder as add-on for WHMCS