Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này
Giá

Miễn phí

$0/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
Templates
60+
Template mới nhất và cập nhật
add_circle_outline
Domain tùy chọn
clear
Logo tùy chọn
clear
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
clear
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
clear
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
clear
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
clear
Tự động backup Builder Files
clear
Builder White Label

Premium

$9.95/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • Cac hàm xây dựng nâng cao + "MarketPlace"
 • Builder White Label
 • Quản lý gói và plugins (từ 5 licenses)
Templates
190+
Template mới nhất và cập nhật
add_circle_outline
Domain tùy chọn
add_circle_outline
Logo tùy chọn
add_circle_outline
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
add_circle_outline
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
add_circle_outline
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
add_circle_outline
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
add_circle_outline
Tự động backup Builder Files
clear
Builder White Label

Doanh nghiệp

$19.95/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • Cac hàm xây dựng nâng cao + "MarketPlace"
 • Builder White Label
 • Quản lý gói và plugins (từ 5 licenses)
 • Builder được lưu trữ trên server của bạn
 • Tùy chỉnh templates
 • Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
Templates
190+
Template mới nhất và cập nhật
add_circle_outline
Domain tùy chọn
add_circle_outline
Logo tùy chọn
add_circle_outline
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
add_circle_outline
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
add_circle_outline
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
add_circle_outline
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
add_circle_outline
Tự động backup Builder Files
add_circle_outline