Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

Price / Discount calculator

License

Chọn license loại Miễn Phí, Premium hoặc Enterprise

Servers/ÍP

Nhập số servers/IPs mà bạn định dùng Site Builder
Giảm giá {{chosenType.id != 1 ? discountIpsRounded : 0}}%

Chu kỳ

Chọn chu kỳ cho lisence(s) của bạn
Giảm giá {{(chosenPlan && !planNoDiscount) ? chosenPlan.savings : 0}}%

Websites Qty

Websites Qty_prompt

Websites Host

Websites Host_prompt
{{totals().total | price}}
{{totals().subTotal | price}}, Lưu {{totals().save | price}}

Miễn phí

$0/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Templates: 20+
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • Site.pro Ads
Builder White Label

Premium

$9.95/tháng

 • Tất cả tính năng của Builder + Thương mại điện tử
 • Templates: 190+
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • Builder White Label
 • Builder được đặt tại: our cloud
 • Technical support

From 5 IPs

Premium

 • Chỉnh sửa Gói
 • Chỉnh sửa Plugin
 • Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
 • Nginx (also supports PHP-FPM)
 • Hỗ trợ 2nd line
 • Website Import

From 15 IPs

Premium

 • Individual end user support (1 ticket per 5 IPs)
 • UX audit (on request)

From 100 IPs

Builder White Label

Doanh nghiệp

$19.95/tháng

 • Tất cả tính năng của Builder + Thương mại điện tử
 • Templates: 190+
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • Builder White Label
 • Builder được đặt tại: your own server
 • Technical support
 • Tự động backup Builder Files
 • Tùy chỉnh templates

From 5 IPs

Doanh nghiệp

 • Chỉnh sửa Gói
 • Chỉnh sửa Plugin
 • Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
 • Nginx (also supports PHP-FPM)
 • Hỗ trợ 2nd line
 • Website Import
 • Private Plugins
 • Thêm tính năng vào công việc tồn động

From 15 IPs

Doanh nghiệp

 • Individual end user support (1 ticket per 5 IPs)
 • UX audit (on request)
 • Thêm tính năng vào lộ trình

From 100 IPs

Doanh nghiệp

 • Hợp tác
Payment methods:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros