Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

Giá/Tính toán giảm giá

License

Chọn license loại Miễn Phí, Premium hoặc Enterprise

Servers/ÍP

Nhập số servers/IPs mà bạn định dùng Site Builder

Chu kỳ

Chọn chu kỳ cho lisence(s) của bạn

Package

Số trang web được lưu trữ trên một máy chủ lưu trữ chia sẻ.
{{totals().total | price}}
+{{totals().bonus}} bonus Site.pro bonus points are used to add extra time to your licenses on next checkout.
{{totals().bonus}} {{totals().bonusConversionApproximate}} {{totals().currentCurrencyBonus | price}}

Miễn phí

$0/tháng
 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Templates: 20+
 • Website cho một hosting IP: 1
 • Quảng cáo Site.pro
Builder White Label

Premium

$11.9/tháng
 • Tất cả tính năng của Builder + Thương mại điện tử
 • Templates: 190+
 • Website cho một hosting IP: 200
 • Builder White Label
 • Builder được đặt tại: đám mây của chúng tôi
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Từ 5 IPshoặc là "Trusted Partner"

Premium

 • Chỉnh sửa Gói
 • Chỉnh sửa Plugin
 • Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
 • Nginx (cũng hỗ trợ PHP-FPM)
 • Hỗ trợ 2nd line
 • Nhập Website
 • Free SSL

Từ 15 IPs

Premium

 • Hỗ trợ cá nhân người dùng cuối (1 tcket trên 5 IPs)
 • Kiểm toán UX (theo yêu cầu)

Từ 100 IPs

Builder White Label

Doanh nghiệp

$23.9/tháng
 • Tất cả tính năng của Builder + Thương mại điện tử
 • Templates: 190+
 • Website cho một hosting IP: 200
 • Builder White Label
 • Builder được đặt tại: Máy chủ của bạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Tự động backup Builder Files
 • Tùy chỉnh templates

Từ 5 IPshoặc là "Trusted Partner"

Doanh nghiệp

 • Chỉnh sửa Gói
 • Chỉnh sửa Plugin
 • Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
 • Nginx (cũng hỗ trợ PHP-FPM)
 • Hỗ trợ 2nd line
 • Nhập Website

Từ 15 IPs

Doanh nghiệp

 • Hỗ trợ cá nhân người dùng cuối (1 tcket trên 5 IPs)
 • Kiểm toán UX (theo yêu cầu)

Từ 100 IPs

Doanh nghiệp

 • Hợp tác
Các phương thức Thanh toán:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros
Visa
Mastercard
Alipay
WeChat Pay
MINT
NeoSurf
Dollar General
Subway