Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

Giá/Tính toán giảm giá

License

Chọn license loại Miễn Phí, Premium hoặc Enterprise

Servers/ÍP

Nhập số servers/IPs mà bạn định dùng Site Builder

Chu kỳ

Chọn chu kỳ cho lisence(s) của bạn

Package

Số trang web được lưu trữ trên một máy chủ lưu trữ chia sẻ.
{{totals().total | price}}
+{{totals().bonus}} bonus Site.pro bonus points are used to add extra time to your licenses on next checkout.
{{totals().bonus}} {{totals().bonusConversionApproximate}} {{totals().currentCurrencyBonus | price}}

Miễn phí

$0/tháng
 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Templates: 20+
 • Website cho một hosting IP: 1
 • Quảng cáo Site.pro
Builder White Label

Premium

$11.9/tháng
 • Tất cả tính năng của Builder + Thương mại điện tử
 • Templates: 190+
 • Website cho một hosting IP: 200
 • Builder White Label
 • Builder được đặt tại: đám mây của chúng tôi
 • Nginx (cũng hỗ trợ PHP-FPM)
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Trusted Partner

Premium

 • Chỉnh sửa Gói
 • Chỉnh sửa Plugin
 • Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
 • Nhập Website
 • Hỗ trợ cá nhân người dùng cuối (1 tcket trên 5 IPs)
 • Kiểm toán UX (theo yêu cầu)
 • Thống kê
 • Free SSL
Builder White Label

Doanh nghiệp

$23.9/tháng
 • Tất cả tính năng của Builder + Thương mại điện tử
 • Templates: 190+
 • Website cho một hosting IP: 200
 • Builder White Label
 • Builder được đặt tại: Your Server
 • Nginx (cũng hỗ trợ PHP-FPM)
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Tự động backup Builder Files
 • Tùy chỉnh templates

Trusted Partner

Doanh nghiệp

 • Chỉnh sửa Gói
 • Chỉnh sửa Plugin
 • Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
 • Nhập Website
 • Hỗ trợ cá nhân người dùng cuối (1 tcket trên 5 IPs)
 • Kiểm toán UX (theo yêu cầu)
 • Thống kê
 • Nhập nhiều website cùng lúc
 • Hợp tác
Các phương thức Thanh toán:
Masterpass
PayPal
Visa
Mastercard
Maestro
WebMoney
Paysera
International payment in Euros
Visa
Mastercard
Alipay
WeChat Pay
MINT
NeoSurf
Dollar General
Subway