Някои части от тази страница не са преведени, извиняваме се за неудобството

Идеален редактор за вашия Hosting Controller

Бял етикет

We have integrated Site.pro builder exclusively in our control panel because our customers love their interface, functionality and ease of use. Site.pro team strives to address customer demand, adapt and influence the market and committed to continually enhancing website builder that our clients need to achieve their business goals.

Babar Zaman, V.P. Business Development at Hosting Controller

Official partner

Product Features

Plugin for Hosting Controller. Ръководство за инсталиране.

Няколко минути и plugin се появява в Hosting Controller за вашите клиенти

Managing Site.pro

Site.pro Settings:
Site.pro API URL: http://your-builder-domain.com/api/requestLogin
Username: [API Username from brand]
Password: [API Password from brand]

To manage Site.pro, go to Applications >> Site.pro.

Prior to installing Site.pro on a website, an FTP user should be created via HC10, using which Site.pro will connect to your website. This FTP user must be associated with the website in HC10. The website must be a live site.

Adding FTP User

To add FTP user, click Provisioning >> Websites. Click Dashboard under Actions column. On the dashboard page, go to Website Services and then FTP Users section. To add FTP user click +Add and specify required information.Note: The root directory should point to the root of the website rather than to the www folder or any folder within.

Относно Hosting Controller

HC Shared Hosting Module е автоматизиран обединен контролен панел позволяващ уеб хостовете и доставчиците на услуги базирани на облак да управляват и Windows, и Linux сървъри едновременно като част от един клъстър. Изчистен интерфейс за облака. С бързо разрастване в уеб хостинг индустрията, доставките за многобройни хостинг услуги стават все по-популярни всеки изминал ден. Наблюдава се, че това, което един среден, голям или растящ уеб хост желае е решение, което може да осигури лесно управление и контрол над хостинг сървърите на Windows и Linux.
Site.pro Hosting Controller Plugins