חלקים מסוימים בדף זה לא תורגמו, מצטער על אי הנוחות

בונה אידיאלי עבור Hosting Controller שלך

תווית לבנה

We have integrated Site.pro builder exclusively in our control panel because our customers love their interface, functionality and ease of use. Site.pro team strives to address customer demand, adapt and influence the market and committed to continually enhancing website builder that our clients need to achieve their business goals.

Babar Zaman, V.P. Business Development at Hosting Controller

Official partner

Product Features

Plugin for Hosting Controller. מדריך ההתקנה.

הצטרף לתוכנית ריסלר

Managing Site.pro

Site.pro Settings:
Site.pro API URL: http://your-builder-domain.com/api/requestLogin
Username: [API Username from brand]
Password: [API Password from brand]

To manage Site.pro, go to Applications >> Site.pro.

Prior to installing Site.pro on a website, an FTP user should be created via HC10, using which Site.pro will connect to your website. This FTP user must be associated with the website in HC10. The website must be a live site.

Adding FTP User

To add FTP user, click Provisioning >> Websites. Click Dashboard under Actions column. On the dashboard page, go to Website Services and then FTP Users section. To add FTP user click +Add and specify required information.Note: The root directory should point to the root of the website rather than to the www folder or any folder within.

אודות Hosting Controller

מודול אירוח המשותף של HC לוח בקרה ואוטומצית אירוח אחידים מאוד מאפשרים ארוח אתרי אינטרנט וספקי שירות מבוסס ענן ניתן לניהול בWindows \לינוקס בשני שרתים בו זמנית כחלק אשכול יחיד. ממשק נקי מיועד עבור ענן. עם התרחבות מהירה בתעשיית אירוח אתרים, הוראות מרובות פלטפורמת שירותי אירוח . מתאים לשרותי אירוח גדולים ובינוניים . בנוסףתמיכה מלאה בסביבת Windows \לינוקס
Site.pro Hosting Controller Plugins