ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

គេហទំព័រ Builder ល្អបំផុតសម្រាប់ Hosting Controller របស់អ្នក

100% White Label

We have integrated Site.pro builder exclusively in our control panel because our customers love their interface, functionality and ease of use. Site.pro team strives to address customer demand, adapt and influence the market and committed to continually enhancing website builder that our clients need to achieve their business goals.

Babar Zaman, V.P. Business Development at Hosting Controller

ដៃគូផ្លូវការ

លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

Plugin for Hosting Controller. ការណែនាំដំឡើង.

គ្រាន់តែប៉ុន្មាននាទីនិងកម្មវិធីជំនួយលេចឡើងក្នុង Hosting Controller សម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក

Managing Site.pro

Site.pro Settings:
Site.pro API URL: http://your-builder-domain.com/api/requestLogin
Username: [API Username from brand]
Password: [API Password from brand]

To manage Site.pro, go to Applications >> Site.pro.

Prior to installing Site.pro on a website, an FTP user should be created via HC10, using which Site.pro will connect to your website. This FTP user must be associated with the website in HC10. The website must be a live site.

Adding FTP User

To add FTP user, click Provisioning >> Websites. Click Dashboard under Actions column. On the dashboard page, go to Website Services and then FTP Users section. To add FTP user click +Add and specify required information.Note: The root directory should point to the root of the website rather than to the www folder or any folder within.

អំពី Hosting Controller

HC Shared Hosting Module គឺជាផ្ទាំងគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការបង្ហោះយ៉ាងពេញទំហឹងមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តាញកុំព្យូទ័រនិងអ្នកផ្តល់សេវាពពកគ្រប់គ្រងលើម៉ាស៊ីនបម្រើវីនដូលីទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយជាផ្នែកនៃចង្កោមតែមួយ។ ចំណុចប្រទាក់ស្អាតបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ពពក។ ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបង្ហោះវេបសាយការផ្តល់អោយនូវសេវាកម្មបង្ហោះវេបផែ្នកជាច្រើនកំពុងក្លាយជាពេញនិយមនៅថ្ងៃនេះ។ វាត្រូវបានគេឃើញជាទូទៅថាអ្វីដែលចំណង់ចំណូលចិត្តបណ្តាញដែលមានទំហំធំឬធំដែលចង់បានគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចផ្តល់ការគ្រប់គ្រងងាយស្រួលនិងការគ្រប់គ្រងផ្តុំដើម្បីបង្ហោះម៉ាស៊ីនមេដែលដំណើរការលើវីនដូនិងលីនុច។