Importera vilken webbsida som helst till Site.pro builder

Websidoimport

Överför din existerande websida från varsomhelst till Site.pro buildern

Importera en websida skapad med den gamla buildern

Massimportera från var som helst till Site.pro buildern

 • 1.
  Aktivera "Builder" knappen i hosting panelen;
 • 2.
  Lägg till en lista av domäner med "Massimport" sektionen;
 • 3.
  Vänta (importera alla websidor till buildern);
 • 4.
  Slutanvändaren klickar "Builder" knappen och hottar deras importerade websida;
 • 5.
  Slutanvändaren klickar "Publicera" och får en importerad websida live (på servern).