Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Ý tưởng Builder của bạn Hosting Controller

Nhãn trắng

We have integrated Site.pro builder exclusively in our control panel because our customers love their interface, functionality and ease of use. Site.pro team strives to address customer demand, adapt and influence the market and committed to continually enhancing website builder that our clients need to achieve their business goals.

Babar Zaman, V.P. Business Development at Hosting Controller

Đối tác chính thức

Tính năng sản phẩm

Plugin cho Hosting Controller. Hướng dẫn Cài Đặt.

Chỉ mất Hosting Controller phút nữa và plugin sẽ xuất hiện trong CustomPanel của khách hàng bạn.

Managing Site.pro

Site.pro Settings:
Site.pro API URL: http://your-builder-domain.com/api/requestLogin
Username: [API Username from brand]
Password: [API Password from brand]

To manage Site.pro, go to Applications >> Site.pro.

Prior to installing Site.pro on a website, an FTP user should be created via HC10, using which Site.pro will connect to your website. This FTP user must be associated with the website in HC10. The website must be a live site.

Adding FTP User

To add FTP user, click Provisioning >> Websites. Click Dashboard under Actions column. On the dashboard page, go to Website Services and then FTP Users section. To add FTP user click +Add and specify required information.Note: The root directory should point to the root of the website rather than to the www folder or any folder within.

Giới thiệu Hosting Controller

HC Shared Hosting Module là một trình điều khiển tự động cho phép web hosts và nhà cung cấp dịch vụ nền đám mây quản lý cả Windows Linux server đồng thời như là một phần trong cluster của server. Giao diện thoáng, được hỗ trợ bởi nền đám mây. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành web hosting, tương lai của dịch vụ hosting đa nền tảng đang rộng mở. Dường như là bất kể dịch vụ web hosting nào, vừa lớn hoặc đang phát triển đều xem trong giải pháp có thể dễ quản lý và tập trung kiểm soát để chạy server cả Windows và Linux