Uvezite bilo koju web stranicu u Site.ba Builder

web site uvoz

Prenesite postojeću web stranicu sa bilo kojeg mjesta u Site.ba builder

Uvoz web stranice izrađene pomoću starog builder-a web sita

Masovni uvoz iz bilo kojeg mjesta do Site.ba builder

 • 1.
  Aktivirajte dugme "Website Builder" na panelu hostinga;
 • 2.
  Dodajte listu domena u odjeljku "Mass Import";
 • 3.
  Sačekajte (uvozite sve web stranice na builder);
 • 4.
  Krajnji korisnik klikne na dugme "Builder site" i pronađe svoju uvezenu web lokaciju;
 • 5.
  Krajnji korisnik klikne na "Objavi" i dobije uvezenu web stranicu uživo (na serveru).