برخی از قسمت های این صفحه ترجمه نشده اند ، بابت ناراحتی متاسفم

وب سایت ساز ایده آل برای شما ٪ s

100٪ برچسب سفید

ویژگی های محصول

افزونه برای InterWorx. راهنمای نصب.

فقط چند دقیقه و افزونه برای مشتریان شما InterWorx ظاهر می شود

Installation / Update

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Uninstallation

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

حدود٪ s

About InterWorx
Site.pro InterWorx پلاگین ها