برخی از قسمت های این صفحه ترجمه نشده اند ، بابت ناراحتی متاسفم

وب سایت ساز ایده آل برای شما ٪ s

100٪ برچسب سفید

ویژگی های محصول

افزونه برای Vesta. راهنمای نصب.

فقط چند دقیقه و افزونه برای مشتریان شما Vesta ظاهر می شود

Installation

  • Open Vesta server console and login as root.
  • Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Uninstallation

  • Open Vesta server console and login as root.
  • Execute uninstallation command:
    [code will appear after you or sign up]

حدود٪ s

About Vesta
Site.pro Vesta پلاگین ها