ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

គេហទំព័រ Builder ល្អបំផុតសម្រាប់ ZPanel របស់អ្នក

100% White Label

លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

Plugin for ZPanel. ការណែនាំដំឡើង.

គ្រាន់តែប៉ុន្មាននាទីនិងកម្មវិធីជំនួយលេចឡើងក្នុង ZPanel សម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក

អំពី ZPanel

ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទាញយកនិងប្រើផ្ទាំងបញ្ជាបង្ហោះវេវចាកសោរសដែលសរសេរដើម្បីធ្វើការដោយងាយស្រួលជាមួយ Microsoft Windows និង POSIX (Linux, UNIX និង MacOSX) ដែលមានមូលដ្ឋានលើកុំព្យូទ័រឬកុំព្យូទ័រ។
Site.pro ZPanel Plugins