บางส่วนของหน้านี้ยังไม่ถูกแปล ขออภัยในความไม่สะดวก

มันทำงานอย่างไร

Cloud or On-Premises

Cloud เจ้าของเว็บไซต์ IP1, IP2, ... Site.pro Cloud White Label โลโกของคุณ เผยแพร่ 95% HTML / 5% PHP On-Premises เจ้าของเว็บไซต์ IP1, IP2, ... White Label โลโกของคุณ เผยแพร่ 95% HTML / 5% PHP

System overview

All published websites 100% are located in Hosting Provider's data center.

  • Site.pro builder plugin should be installed on hosting control panel by using Plugin installation documentation.
    This action adds Site.pro button with your icon and title (white-label option) for your end customers (see how plugin works in more details).
  • To have the builder 100% located in your data center, Site.pro builder should be installed on your server by using Builder installation documentation.
  • After installation, end customer access the website builder by clicking the builder icon on your hosting control panel.
  • After pressing "Publish" button by your client, Site.pro builder connects to your hosting control panel and transfers final website files to customer's WEB space (see how publication works in more details).

ข้อเสนอแนะสำหรับ Builder Server (On-Premises)

[ฮาร์ดแวร์]
CPU: 2GHz
RAM: 2048MB
Storage (HDD or SSD): 20 GB (it can vary depending on number of customers using site builder) (see how the space can be optimized).
(This is recommended hardware requirements, depending on concurrent user count you might be OK with half or even less)

[OS]
Ubuntu / Debian / CentOS / Windows (ควรทำงานได้บนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ)

[ซอฟต์แวร์]
Apache 2.2 (หรือใหม่กว่า) (โมดูล: rewrite (rewriting from .htaccess must be enabled), headers)
PHP 5.3.6 (หรือใหม่กว่า) (ส่วนขยาย: gd (version 2+), exif, sqlite, pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, json, curl, mbstring, iconv, xml, openssl, zlib, zip, ionCube Loader)
MySQL 5.5 (หรือใหม่กว่า)
(see requirements in more details)

Published websites require PHP 5.3.6 and Apache 2.2 too.

Builder can also be run on nginx but an extra configuration is required. Please follow this documentation page for more details: https://site.pro/th/สำหรับโฮสติง/เอกสาร/Builder-installation-update/#requirements/nginx
Other combinations are also available:

  • Builder on LiteSpeed server
  • nginx proxy → Apache
  • nginx proxy → LiteSpeed

Builder can also be installed on any hosting panel on any account, e.g. cPanel, Plesk, DirectAdmin, ISPmanager, etc.

สำหรับโฮสติง

1 ลงทะเบียน Site.pro
keyboard_arrow_right
2 ดาวน์โหลด Plugin สำหรับ Panel ของคุณ
keyboard_arrow_right
3 ปรับแต่ง Plugin บน Panel ของคุณ
keyboard_arrow_right
4 เพลิดเพลินไปกับลูกค้าที่มีความสุขของคุณ

สำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการโฮสติง

1 เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ Control Panel ของคุณ
keyboard_arrow_right
2 คลิก "เครื่องมือสร้างเว็บ" เพื่อสร้างเว็บไซต์
keyboard_arrow_right
3 สร้างเว็บไซต์และคลิก "เผยแพร่"
keyboard_arrow_right
4 เว็บไซต์ออนไลน์
Located on hosting provider's server