Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Ý tưởng Builder của bạn cPanel

Nhãn trắng

Tính năng sản phẩm

Plugin cho cPanel. Hướng dẫn Cài Đặt.

Chỉ mất cPanel phút nữa và plugin sẽ xuất hiện trong CustomPanel của khách hàng bạn.

Installation / Update

  1. Open cPanel server console SSH and login as root (it is required for the user to be exactly "root", other users - even with root privileges - may not have all required permissions for plugin installation).
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]
Note:
  • Make sure that passive mode in FTP server is enabled.
  • Make sure that "FTP Manager" is enabled on WHM system for your customers.

Uninstallation

  1. Open cPanel server console SSH and login as root.
  2. Execute uninstallation command:
    [code will appear after you or sign up]

Giới thiệu cPanel

cPanel đã phát triển và bây giờ trở nên phổ biến nhất, một phần mềm quản trị lần đầu tiên được thương mại hóa trên thế giới. cPanel là một công cụ quản trị web hosting dựa trên nền tảng Linux. cPanel cung cấp các phần mềm tự động hóa các hoạt động phức tạp của máy chủ lưu trữ web. Các sản phẩm của cPanel được sử dụng trên hàng chục nghìn các máy chủ trên toàn thế giới.
Site.pro cPanel Plugins