Някои части от тази страница не са преведени, извиняваме се за неудобството

Как работи

Cloud or On-Premises

Cloud Собственици на уеб сайт IP1, IP2, ... Site.pro Cloud White Label Вашето Лого Публикувайте 95% HTML / 5% PHP On-Premises Собственици на уеб сайт IP1, IP2, ... White Label Вашето Лого Публикувайте 95% HTML / 5% PHP

Преглед на системата

All published websites 100% are located in Hosting Provider's data center.

  • Site.pro builder plugin should be installed on hosting control panel by using Plugin installation documentation.
    This action adds Site.pro button with your icon and title (white-label option) for your end customers (see how plugin works in more details).
  • To have the builder 100% located in your data center, Site.pro builder should be installed on your server by using Builder installation documentation.
  • After installation, end customer access the website builder by clicking the builder icon on your hosting control panel.
  • After pressing "Publish" button by your client, Site.pro builder connects to your hosting control panel and transfers final website files to customer's WEB space (see how publication works in more details).

Препоръки за редакторски сървър (On-Premises)

[Хардуер]
CPU: 2GHz
RAM: 2048MB
Пространство (HDD или SSD): 20 GB (it can vary depending on number of customers using site builder) (see how the space can be optimized).
(Това са препоръчителни хардуерни изисквания, зависещи от едновременния клиентски брояч, с който може да сте ок наполовина или по-малко.)

[Операционна система]
Ubuntu / Debian / CentOS / Windows (трябва да работи на всяка друга операционна система)

[Софтуер]
Apache 2.2 (или по-нов) (модули: rewrite (пренаписването на .htaccess трябва да бъде позволено), headers)
PHP 5.3.6 (или по-нов) (разширения: gd (version 2+), exif, sqlite, pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, json, curl, mbstring, iconv, xml, openssl, zlib, zip, ionCube Loader)
MySQL 5.5 (или по-нов)
(see requirements in more details)

Published websites require PHP 5.3.6 and Apache 2.2 too.

Builder can also be run on nginx but an extra configuration is required. Please follow this documentation page for more details: https://site.pro/bg/За-хостинги/Документация/Builder-installation-update/#requirements/nginx
Other combinations are also available:

  • Builder on LiteSpeed server
  • nginx proxy → Apache
  • nginx proxy → LiteSpeed

Builder can also be installed on any hosting panel on any account, e.g. cPanel, Plesk, DirectAdmin, ISPmanager, etc.

За хостинги

1 Регистрирайте се на Site.pro
keyboard_arrow_right
2 Свалете plug-in за вашия панел
keyboard_arrow_right
3 Конфигурирайте plug-in на вашия панел
keyboard_arrow_right
4 Насладете се с вашите щастливи потребители

За клиенти на хостинг доставчици

1 Впишете се във контролния панел на вашия сървър
keyboard_arrow_right
2 Натиснете "Сайт редактор", за да създадете уеб сайт
keyboard_arrow_right
3 Създайте уеб сайт и натиснете "Публикувай"
keyboard_arrow_right
4 Уеб сайтът е онлайн
Разположен на сървъра на хостинг доставчика