Μερικά κομμάτια αυτής της σελίδας δεν έχουν μεταφραστεί, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία

Import Any Website to Site.pro Builder

Website Import

Transfer your existing website from anywhere to Site.pro builder

Import website created with old website builder

Mass import from anywhere to Site.pro builder

 • 1.
  Activate "Website Builder" button in the hosting panel;
 • 2.
  Add a list of domains to the "Mass Import" section;
 • 3.
  Wait (import all websites to the builder);
 • 4.
  The end user clicks "Website Builder" button and finds their imported website;
 • 5.
  The end user clicks "Publish" and gets imported website live (on the server).