Μερικά κομμάτια αυτής της σελίδας δεν έχουν μεταφραστεί, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία

Ιδανικός κατασκευαστής για το InterWorx εσάς

100% White Label

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πρόσθετο για InterWorx. Οδηγός εγκατάστασης.

Μόλις σε λίγα λεπτά το plugin θα εμφανιστεί στο InterWorx για τους πελάτες σας.

Installation / Update

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Uninstallation

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Σχετικά με InterWorx

Ο πίνακας ελέγχου φιλοξενίας InterWorx είναι ένα σύστημα διαχείρισης web hosting και server linux που παρέχει εργαλεία για τους admin ώστε να διαχειρίζονται τους servers και για τους τελικούς χρήστες ώστε να επιβλέπουν τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας τους.
Site.pro InterWorx Πρόσθετα