Μερικά κομμάτια αυτής της σελίδας δεν έχουν μεταφραστεί, μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία

Ιδανικός κατασκευαστής για το Plesk εσάς

100% White Label

Site.pro is a great website builder product with rich feature set for an affordable price. The extension within Plesk works great and provides a lot of value to our end customers. The extension also provides functionalities specifically for all size hosting companies around the world.

Thomas Loew, Director Alliances, Plesk International GmbH

Επίσημος συνεργάτης

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πρόσθετο για Plesk. Οδηγός εγκατάστασης.

Μόλις σε λίγα λεπτά το plugin θα εμφανιστεί στο Plesk για τους πελάτες σας.

Installation

You can install plugin via server console (terminal) with a root user by executing the following command:
plesk bin extension --install-url [code will appear after you or sign up]

or via Plesk interface:

  1. Download: [link will appear after you or sign up]
  2. Log in to Plesk Panel as admin.
  3. Go to "Server Management" -> "Extensions".
  4. Click "Add Extension", choose siteprobuilder.zip (the file you just downloaded) file and click "OK".
The option to upload Plesk extension was removed in Plesk Onyx 17.8. Please visit this documentation page to see how to enable this option again (scroll to section "Downloadable File"):
https://docs.plesk.com/en-US/onyx/extensions-guide/plesk-extensions-basics/distributing-extensions.78770/
Notes:
  • The plugin works only for customers but not for users of customers. The user will get error "Permission denied".
  • Make sure that passive mode in FTP server is enabled. Usually it is disabled by default.
  • When updating "Limited plans" field in the license the plugin needs to be re-installed.
  • If plugin throws "Access denied" or "Permission denied" error then check what mode your panel is on. Go to "Tools & Settings" -> "Interface management". If your panel is on "Power user view" mode then switch it to "Service provider view". After that the plugin will work however only for newly created customers. So you will need to remove all users created in Power user view mode and create them anew as Customers in Service provider view.

Σχετικά με Plesk / Plesk Onyx

Επαγγελματικός πίνακα ελέγχου που δίνει στους web-designers, στους web-masters και στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων εργαλεία για τη διαχείριση των server, των σελίδων και των εφαρμογών τους. Η Parallels / Odin είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην φιλοξενία, στις υπηρεσίες cloud και στις λύσεις cross-platform. Το πακέτο λογισμικού Panel Parallels Plesk / Odin είναι ένα εμπορικό web hosting πρόγραμμα αυτοματοποίησης.
Site.pro Plesk Πρόσθετα