Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Ý tưởng Builder của bạn Vesta

Nhãn trắng

Tính năng sản phẩm

Plugin cho Vesta. Hướng dẫn Cài Đặt.

Chỉ mất Vesta phút nữa và plugin sẽ xuất hiện trong CustomPanel của khách hàng bạn.

Installation

  • Open Vesta server console and login as root.
  • Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Uninstallation

  • Open Vesta server console and login as root.
  • Execute uninstallation command:
    [code will appear after you or sign up]

Giới thiệu Vesta

Vesta có giao diện rất đơn giản và rõ ràng. Thay vì bổ sung thêm nhiều yếu tố để làm việc, chúng tôi muốn loại bỏ càng nhiều càng tốt. Mục tiêu chính là cải thiện bản điều khiển bằng cách giảm các chuyển động không cần thiết. Đó là tất cả về việc sử dụng ít hơn, bởi vì nó ít hơn.
Site.pro Vesta Plugins