Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Ý tưởng Builder của bạn DirectAdmin

Nhãn trắng

Tính năng sản phẩm

Plugin cho DirectAdmin. Hướng dẫn Cài Đặt.

Chỉ mất DirectAdmin phút nữa và plugin sẽ xuất hiện trong CustomPanel của khách hàng bạn.

Installation

 1. Open DirectAdmin server console and login as root.
 2. Execute command:
  [code will appear after you or sign up]
  You should see message "OK!"
 3. Download file [link will appear after you or sign up] to your computer.
  Important: Make sure that file name is "siteprobuilder.tar.gz". Rename it if needed.
 4. Login to DirectAdmin with admin user. It is neccessary for admin user to have username "admin".
 5. Go to "Plugin Manager" below:
  Install Site.pro plugin on DirectAdmin
 6. Install downloaded file by choosing it in "File" field, typing admin password and clicking "Add Plugin" button:
  Install Site.pro plugin on DirectAdmin
  And when confirmation message is displayed... you are ready to go.
  You can see appeared builder button in user's account:
  Install Site.pro plugin on DirectAdmin
Note:
Make the plugin visible in a reseller package if it was not set by default.

Giới thiệu DirectAdmin

DirectAdmin là Linux control panel dễ sử dụng nhất. DirectAdmin đã được lập trình để xử lý nhanh. Thành công trong dịch vụ lưu trữ web đòi hỏi phải có sự linh hoạt, DirectAdmin có thể cung cấp được điều đó . Nhanh chóng và ổn định, được thiết kế để quản trị dễ dàng hơn.
Site.pro DirectAdmin Plugins