Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Nó hoạt động thế nào

Cho Hostings

1 Đăng ký trên Site.pro
keyboard_arrow_right
2 Tải plugin cho panel của bạn
keyboard_arrow_right
3 Cấu hình plugin trên panel của bạn
keyboard_arrow_right
4 Tận hưởng với những khách hàng vui vẻ của bạn

Dành cho nhà cung cấp hosting cho khách hàng

1 Đăng nhập vào Control Panel
keyboard_arrow_right
2 Ấn "Site Builder" để tạo mới website
keyboard_arrow_right
3 Xây dựng website và nhấn "Publish"
keyboard_arrow_right
4 Website đã hoạt động
Tồn tại trên hosting của nhà cung cấp máy chủ

Thông tin hệ thống

Bạn sẽ tìm thấy API của bạn trong license sau khi đăng ký

Miễn phíIP1, IP2, ... PremiumSite.pro CloudChủ sỡ hữu websiteIP1, IP2, ...Site.pro CloudDoanh nghiệpChủ sỡ hữu websiteIP1, IP2, ...Chủ sỡ hữu websitePhiên bản miễn phíNhãn trắngNhãn trắngLogo của bạnCông khaiCông khaiCông khaiLogo của bạnHTMLHTMLHTML


Kiến nghị cho Builder Server

[Phần cứng]
CPU: 2GHz
RAM: 2048MB
Storage (HDD or SSD): 20GB
(Đây là đề nghị yêu cầu phần cứng, tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng vẫn có thể chạy tốt với một nữa yêu cầu hoặc thậm chí là ít hơn.)

[OS]
Ubuntu/Debian/CentOS (sẽ làm việc trên bất cứ hệ điều hành nào khác)

[Phần mềm]
Apache 2.2 (hoặc mới hơn) (modules: rewrite (viết lại từ .htaccess cần phải được kích hoạt), headers)
PHP 5.3.6 (hoặc mới hơn) (các phần mở rộng: gd (version 2+), mysql, sqlite, pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, json, mcrypt, curl, mbstring, iconv, openssl, xml; ionCube Loader)
MySQL 5.5 (hoặc mới hơn, có thể làm việc trên ex cũ. 5.1)
Note: Published websites require PHP 5.3.6 and Apache 2.2 too.

[cPanel]
Nếu bạn đang sử dụng cPanel FTP cần phải bật cổng 21